Oslavy 100. výročí konce první světové války v Londýně

Pavel Koštejn 17.01.2019

V letošním roce se dva naši členové rozhodli využít příležitosti účastnit se na oslavách 100. výročí konce první světové války, pořádaných v Londýně. Tento třídenní zájezd byl započat setkáním účastníku na letišti Václava Havla, odkud jsme odletěli na letiště Londýn Standsted.

Po přesunu do centra Londýna a ubytování, jsme společně vyrazili na první z pietních aktů, k památníku Bomber Command, kde jsem položili věneček a zapálili svíčku za naše padlé letce z řad bombardovacího letectva. Den jsme zakončili prohlídkou okolí pevnosti Tower, kam i přes nepřízeň počasí mířily tisíce lidí zhlédnout výzdobu hradního příkopu v podobě stovek zapálených pochodní. Ty zde byly umístěny na památku padlých vojáků první světové války.

Druhého dne jsme v dopoledních hodinách umístili do české zahrádky u Westminsterské katedrály několik křížků na památku všech Čechů, kteří kdy padli za svou zem. Následovala krátká procházka kolem budovy parlamentu a věže, v jejímž vrcholu je umístěn slavný zvon Big Ben. Na nábřeží řeky Temže jsme u památníku Battle of Britain vzpomněli našich účastníků Bitvy o Británii. Jména všech Čechoslováků jsou zde uvedena na pamětní desce, stejně jako znak jejich 312. stíhací peruti.

Přes řeku jsme se přesunuli do Imperial War Museum, kde jsem shlédli expozice věnované válečným konfliktům od první světové války po současnost. Zhlédnout zde proto bylo možné například původní britskou verzi těžkého kulometu Maxim, slavný prvoválečný tank Mark V, legendární letoun Supermarine Spitfire, přední část bombardéru Avro Lancaster, kolmo startující letoun Hawker Harrier, nesmrtelný automobil Land Rover Defender britských speciálních jednotek, nebo také polní kuchyni československé výroby ukořistěnou Brity v Egyptě a následně využívanou britskými jednotkami na Kypru.

Z muzea jsme se vydali na prohlídku centra Londýna, zakončenou návštěvou budovy Porchester Gate, kde v době druhé světové války sídlila naše výzvědná služba. Díky vstřícnosti recepčního jsme se mohli podívat i na jinak nepřístupný dvůr této budovy, kde se před známou cihlovou zdí fotografovali naši parašutisté před nástupem na misi.

Třetí a poslední den byl ve znamení účasti zástupců naší organizace ve slavnostním průvodu, jenž byl vyvrcholením oslav Remeberanc Sunday. Po seřazení na prostranství u budovy White Hall, jsme v sevřeném tvaru pochodovali kolem mohutného Cenotaphu, kterému jsme vzdali čest. Průvodu se účastnili tisíce veteránů všech zemích Commonwealthu, pouze se dvěma výjimkami. Těmi jsou účast delegací Polské a České republiky. Účast v tomto průvodu byla pro nás velkou ctí.

Následoval již jen rychlý přesun na letiště a návrat domů.

Na závěr nelze nezmínit obrovskou účast veřejnosti na všech částech oslav. Londýn byl doslova zaplaven vlčími máky. Ať již v podobě nejrůznějších odznaků a suvenýrů, které zde prodávali dobrovolníci British Legion, organizace pečující o válečné veterány, tak i v podobě výzdoby nejen veřejných budov. Imperial War Museum bylo doslova narváno lidmi z řad britské veřejnosti. Při minutě ticha za padlé před zápasem v rugby by člověk v hospodě slyšel spadnout špendlík na zem.

Nelze než doufat, že i naše veřejnost postupně získá hrdost na svou minulost i současnost a účast na podobných akcích v České republice jí přijde normální, ba dokonce samozřejmou. Kdo ví, třeba se jednou dočkáme okamžiku, kdy při znění státní hymny všichni muži smeknou pokrývky hlavy.