Prezentace jednoty na dobovém leteckém dnu v Mladé Boleslavi

Pavel Koštejn 28.06.2018

Na letošní rok 2018 připadl již tradiční Dobový letecký den v Mladé Boleslavi a sice v pořadí již 12. Mezi mnohými byla oslovena také naše organizace s žádostí o účast. Přestože by v tuto dobu náš program velmi nabitý, účast na podobné události v našem sídelním městě je pro nás takřka povinností. Účast spočívala v umístění informačních stánků s trojrozměrnými exponáty a stánku s informačními tiskovinami a knihami. Naše stanoviště bylo příhodně umístěno hned vedle rekrutačního stánku AČR, „hluché“ chvilky jsme tak vyplnili vzájemnou družbou. Troufáme si tvrdit, že naším „informačním střediskem“ prošly tisíce návštěvníků, kterým zůstala alespoň mlhavá vzpomínka na to, že zde před sto lety existovaly nějaké legie bojující za naši státní suverenitu.