Prezentace pro žáky Základní školy v Oknech

Pavel Koštejn 16.01.2019

Dne 29.listopadu opět uskutečnila naše organizace jednu z řady veřejných přednášek na téma historie čs. legií. Tentokrát se tak stalo na malotřídní základní škole v obci Okna, nedaleko majestátního hradu Bezděz, kde přednášel br. Koštejn. Přednášky byly ve skutečnosti dvě, nejprve pro žáky 1.-3. ročníku, následně pak pro žáky 4.-5. ročníku. Přestože se přednášení takto mladému publiku může zdát obtížné, ve skutečnosti se jedná o velice příjemnou a zábavnou záležitost. Děti jsou velmi bezprostřední a nebojí se zeptat na cokoliv co je zajímá. Tato schopnost se bohužel se vzrůstajícím věkem vytrácí. Jako vždy děti nejvíce zaujala možnost osahat si výstroj a výzbroj. Vzhledem ke skutečnosti, že oběma přednáškám zvládly děti bez přerušení naslouchat po celou vyučovací hodinu, lze předpokládat, že byla úspěšná. Rovněž tomu nasvědčuje i chvála učitelského sboru. Krásnou tečkou za přednáškou byly ukázky dětských prací zpracovaných na téma naší přednášky.