Připomínka 100 let od založení republiky v Sýčině

Jakub Mikolášek 29.11.2018

Na vznik Československa se vzpomínalo také v Sýčině, místní části města Dobrovice. Vlivem vytíženosti naší Jednoty v období hlavních oslav, připomínka v Sýčině proběhla v předstihu v úterý 2. října 2018.

Nejdříve byla uctěna památka padlých v 1. světové válce, a zejména 8 občanů ze Sýčiny, u místního pomníku, kde k účastníkům promluvil předseda naší Jednoty br. Tomáš Pilvousek. Zde byla také vystřelena čestná salva a zazpívána československá státní hymna.

Poté se všichni účastníci průvodem, v jehož čele byli naši legionáři se státním praporem, přesunuli k požární nádrži, kde měly své hezké vystoupení připraveny mažoretky Kopretinky. Následoval přesun k zrevitalizovanému parčíku u autobusové zastávky, kde program pokračoval sázením Lípy svobody. Při této příležitosti promluvili k přítomným vzácní hosté – starosta Dobrovice pan Mgr. Tomáš Sedláček a senátor a historik br. PhDr. Jaromír Jermář. Ke kořenům lípy byla vložena schránka s některými současnými dokumenty a předměty, přičemž poselství, vložené do schránky, sestavila kronikářka Sýčiny pí. Miroslava Masfeldová a přítomné s jeho textem seznámila. Po symbolickém zpěvu písně „Ach synku, synku“ bylo přistoupeno k samotnému zasazení lípy zástupci místní samosprávy, legionářů, hasičů, bratrem senátorem a připojila se též velká řada z přítomných občanů a dětí. Naši legionáři ke kořenům lípy symbolicky vsypali i prsť z bojišť 1. světové války (z italského Doss Alta a francouzského Berthonvalu u La Targette).

Program dále pokračoval v budově osadního výboru Sýčina besedou občanů s historikem a senátorem br. Jermářem a také starostou Dobrovice p. Sedláčkem. Probíhala zde i výstava obrázků, které místní děti k výročí 100 let založení republiky vytvořily, a k nahlédnutí zde byly umístěny kroniky a historické fotografie Sýčiny.

Velký dík patří paní Evě Gapkové, předsedkyni místního osadního výboru, která připomínku organizovala a řídila, a dále místním dětem, které si kromě obrázků připravily i drobné kulturní vsuvky během celého programu. Těšila nás především poměrně vysoká účast (i mladší generace), která dokládá, že místním není naše novodobá historie a pěstování zdravého vlastenectví lhostejné. Jsme rádi, že jsme mohli účastí členů naší mladoboleslavské Jednoty ČsOL přispět k důstojnému průběhu oslav i v této malé obci.