V Mnichově Hradišti vysadili lípu republiky

Michal Beneš 28.11.2018

V Mnichově Hradišti nedaleko místního zámku, byla v den české státnosti 28. září roku 2018, vysazena lípa republiky. Podnětem výsadby lípy je letošní sté výročí vzniku Československa. Vysazení připravila místí organizace České strany sociálně demokratické a Strana zelených, kteří pozvali na tento slavnostní akt naši legionářskou jednotu. Dalšími hosty byli baráčníci, historik a senátor Parlamentu České republiky Jaromír Jermář , botanička Milena Roudná a samozřejmě místní veřejnost . Do kořenů lípy byl vložen vzkaz budoucím generacím.

Členové naší jednoty byli přítomni ve stejnokrojích příslušníků ozbrojených sborů Československé republiky. Ti právě před 80 lety hájili zákony mladého státu před nastupujícím nacismem přicházející ze sousedního Německa.

Za pozvání a možnost zúčastnit vysazení národního stromu děkujeme a přejeme lípě, aby z ní vyrostl krásný statný strom, který bude přinášet lidem radost.

Fotografie