Přednáška o čs. legiích pro žáky ZŠ Dobrovice

Jakub Mikolášek 28.11.2018

Naše Jednota byla ředitelkou pí. Ivetou Sedláčkovou požádána o vystoupení pro žáky ZŠ Dobrovice v rámci Projektového dne „100 let republiky“. I přes vypjatý maraton ostatních akcí, spojených s daným výročím, jsme souhlasili a ve čtvrtek 1. listopadu ráno dorazili ve složení b. Jiří Filip a br. Jakub Mikolášek do dobrovické základní školy.

Čekala tam na nás učebna, zaplněná cca 30 dětmi z 5.–9. ročníku, kteří se v rámci Projektového dne k legionářskému tématu přihlásili. Prezentaci po celou dobu vedl br. Filip, který se snažil jednoduchou a zábavnou formou přiblížit posluchačům vývoj a působení čs. legií v Rusku, Francii i Itálii a jejich vliv na vznik Československa. Kromě samotné prezentace a historického filmu jsme s sebou měli k dispozici některé stejnokrojové a výstrojní součástky a také ukázky výzbroje, které se tradičně těšily velkému zájmu přítomných. Všem posluchačům jsme také přivezli propagační tiskoviny o čs. legiích a naší mladoboleslavské jednotě. Prezentace skončila po cca 90 minutách a doufáme, že jsme děti moc nenudili a že jim v paměti utkvěly alespoň základní informace o této problematice.

Paní ředitelce velmi děkujeme za její pozvání (a drobné pohoštění) – jsme totiž rádi za každou příležitost, kdy můžeme mladé generaci předávat odkaz našich předků a prohlubovat tím zanedbané společenské povědomí o našich novodobých dějinách.