Oslavy 100. výročí vzniku Československa na Bílé Hlíně

Jaromír Jermář 31.10.2018

V sobotu 20. října 2018 uspořádaly Obec Bílá Hlína a ČsOL – Jednota Mladá Boleslavv Bílé Hlíně slavnostní vzpomínku k 100. výročí vzniku Československé republiky. Při této příležitosti byl zrekonstruován pomník padlým v I. světové válce.

Na pomník byla doplněna jména čtyř legionářů z obce (Václav Černý, František Jermář, Antonín Macoun a Karel Němec) s daty jejich narození a úmrtí. Zvlášť bylo připsáno i jméno Antonína Vávry, který bojoval v Čs. samostatné obrněné brigádě v závěru II. světové války ve Francii, zejména při obléhání Dunkerque. Slavnostní vzpomínku zahájila starostka Šárka Bencová přivítáním všech přítomných. Pozvala k pomníku potomky a příbuzné padlýcha legionářů, kteří žijí v obci. Poté vystoupil historik Jaromír Jermář, který připomněl událostiI. světové války a vznik Československa obecně i jak tyto události probíhaly v Bílé Hlíně. Popísni Hoši od Zborova předseda ČsOL – Jednoty Mladá Boleslav Tomáš Pilvousek seznámil přítomné s působením našich legionářů na bojištích I. světové války.

Následovalo odhalení části pomníku se jmény legionářů, které provedli Stanislav Matouš a Václav Ferkl, vnuci legionářů Antonína Matouše a Václava Černého. Po položení kytic přiblížil Jaromír Jermář osudy 13 padlých bílohlínských občanů i osudy 4 legionářů z I.světové války a osud zahraničního vojáka z let 1944–1945. Celá vzpomínka byla zakončena Československou státní hymnou.

Následovalo setkání více než 80 přítomných v sále obecního úřadu. Zde byla možnost zakoupit si malou publikaci s událostmi I. světové války v obci, jak jej zapsal kronikář Antonín Macoun, doplněnou o medailonky a fotografie padlých bílohlínských občanů amístních legionářů z obou válek. Pořadatelé si zaslouží velký dík za důstojnou vzpomínku nastoleté výročí vzniku Československé republiky.