Oslava vzniku republiky v Kosořicích

Jaroslav Beneš 31.10.2018

Naše mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské se v sobotu 20. října účastnila oslavvzniku republiky v Kosořicích. Celá akce se nesla ve velmi přátelském, otevřeném a vlasteneckémduchu. Po příjezdu na místo a přivítání jsme s díky přijali občerstvení, které pro nás připravili manželéGrusovi. Při výborném guláši a skleničce Podkováňského jsme příjemně diskutovali a zjistili i nové,doposud neznámé skutečnosti, například o příbuzenství jednoho našeho bratra.

Vraťme se však k oficiální části celé vzpomínky. Ta začala přednáškou o historii československých legiív sále obecního úřadu. Po úvodním přivítání se slova chopil náš předseda, bratr Pilvousek, kterýpřítomné v sále seznámil s celou historií našich legií. Přednáška byla velmi poutavá a celou hodinupřinášela posluchačům velmi zajímaví informace. Přednáška skončila velkým aplausem zaplněnéhosálu. Poté jsme se přesunuli ke kapličce na návsi, kde po proslovu pana starosty proběhla ceremonie,následovaná slavnostním vysazením lípy republiky a vypuštěním holubic míru. Po neformální diskusijsme již ale museli odjed, neboť nás čekala další oslava na Bílé Hlíně. Připomínka vzniku republiky takale v Kosořicích neskončila, pokračovala totiž dětským divadelním představením mapující historickémilníky, jež předcházely vzniku Československé republiky.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, celá akce byla velmi příjemná a připravená opravdu od srdce. Mocděkujeme za pozvání paní Mojžíšové Pýchové, hlavní organizátorce oslav a někdy v budoucnu přivhodné příležitosti přijedeme rádi znovu.