„Uloupená hranice“, nová kniha člena naší jednoty

Jaroslav Beneš 23.10.2018

Potom přišel květen 1938! V noci z dvacátého na jednadvacátého mne vzbudilo bouchání kolegyHonzy Vodenky. Prý je vyhlášena pohotovost. Rázem jsem byl na nohou. Popadl jsem karabinu avzal si sebou všechen svůj majetek – náhradní prádlo a sbírku poštovních známek, na kterou jsembyl jako každý začátečník-filatelista náležitě hrdý. Na oddělení na nás čekal náš vrchní Cervan.Měli jsme obsadit s lehkým kulometem bojové stanoviště nad obcí a ještě pokácet záseky nahraničních přechodech. Zvládli jsme to jen díky v naší obci, na rozdíl od některých sousedníchvesnic, početným německým antifašistům, kteří nám přispěchali ochotně na pomoc…
Úryvek ze vzpomínek dozorce pohraniční finanční stráže Antonína Stacha z Kryštofových Hamrů

V těchto dnech se dostává na trh nová kniha z vydavatelství Svět křídel, na jejímž vzniku se podíleli člen naší jednoty br. Jaroslav Beneš. Jedná se publikaci Jindřicha Marka a Jaroslava Beneše„Uloupená hranice“ s podtitulem „Nefilmoví hrdinové Krušných hor v dramatickém roce1938“.

Moje žena rychle sbalila kufry, vzala kočárek a děti – syn měl tři roky a dcera devět měsíců – a šlijsme přes město na nádraží. Vejprtští Němci nám plivali do kočárku, nadávali ženě do českých sviní,řvali z oken. Šel jsem s pistolí v jedné ruce a s granátem v druhé. Kolega Jakubka s puškou uzavíralnáš smutný pochod. Byl jsem vzteky bez sebe, pistoli jsem křečovitě svíral v ruce. Ženu jsem i skočárkem strčil do vagónu, zabouchl dvířka a sbohem. Neměl jsem potom o nich dlouho zprávy.Později jsme se setkali v Seči u Chrudimi…
Úryvek ze vzpomínek dozorce pohraniční finanční stráže Julia Zeina z Vejprt

Krušné hory – syrový kraj, který tvoří staletou historickou krajinu mezi Čechy a Saskem – mají takésyrovou historii, jejíž součástí je i dramatický rok 1938. Právě strážcům této hranice z praporůStráže obrany státu Kadaň a Most je věnována tato kniha autorů, kteří se této problematice věnujíjiž řadu let. Četné dobové fotografie, dokumenty i vzpomínky pamětníků z jednotek Stráže obranystátu ve východním Krušnohoří v roce 1938 nabízejí čtenáři pohled na osudovou křižovatku našichnárodních dějin.

Kniha obsahuje na 256 stran textu a v obrazových přílohách i 250 fotografií a lze ji koupitv běžných knihkupectvích či na internetu.