Mladoboleslavsko a vznik Československa před 100 lety

Tomáš Pilvousek 23.10.2018

V úterý 18. září byla veřejnosti slavnostně představena expozice s názvem Mladoboleslavsko a vznik Československa před 100 lety. Výstava je realizována u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československého státu a připomíná, jakou roli sehrály při vzniku naší novodobé státnosti tisíce Čechů i Slováků v čs. legiích, jejichž zahraniční akce podpořila diplomatické úsilí politické reprezentace v zahraničí. Expozice, jejíž autoři jsou členové boleslavské jednoty Československé obce legionářské, je umístěna ve výstavním sále Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi na hradě. Obě instituce se na přípravách výstavy také nemalou měrou podílely.

Návštěvníci muzejní výstavy si tak mohou až do 18. listopadu prohlédnout nejen množství dobových fotografií a dokumentů přibližující toto přelomové období našich dějin, ale i uniformy, výzbroj a výstroj příslušníků legií. V expozici mohou shlédnout rekonstrukci části zákopu čs. střelecké brigády v době bojů u Zborova, i připomenout účast legionářů v době bojů o transsibiřskou magistrálu.

V prostorách archivu je výstava tematicky zaměřena na konkrétní osudy legionářů i významných politických činovníků z Mladoboleslavska.

V rámci doprovodných akcí proběhla ve čtvrtek 4. října přednáška místopředsedy mladoboleslavské Jednoty br. Jiřího Filipa o čs. legiích a jejich úloze ke vzniku republiky, spojená s komentovanou prohlídka výstavy a v den výročí naší samostatnosti proběhne v podvečer od 17 hodin předčítání z deníků boleslavských legionářů.

K návštěvě expozice i k doprovodným akcím srdečně zveme.

Foto Pavel Sosnovec