Přednáška o historii finanční stráže v muzeu v Rumburku

Jaroslav Beneš 08.10.2018

V sobotu 29. září se uskutečnila v Rumburku v místním museu přednáška o Historie finanční stráže. Přednáška je součástí výstavy o sboru finanční stráže, která probíhá v místním museu až do konce října 2018. Výstavu i přednášku připravila naše mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže. Spolu s ním se přednášky účastnili další bratři z jednoty v dobových stejnokrojích finanční stráže, četnictva, policie a armády. Stejnokroje vhodně přednášku doplňovaly.

Přednášku uvedla paní Ester Sadivová, dobrá duše muzea i naší výstavy. Bez ní by se ani výstava, ani přednáška, neuskutečnily. Vlastní přednáška začala po 16. hodině a byla rozdělena do tří kapitol. V první části seznámil br. Jaroslav Beneš přítomné s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až do definitivního zrušení sboru v roce 1949.

Ve druhé části přednášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Vše bylo dokladováno fotografie z Rumburku okolí.

V závěrečné části přednášky byli posluchači seznámeni s historií inspektorátu v Rumburku a jemu podřízených oddělení. Informace k dalším úřadům finanční stráže ve Šluknovském výběžku, ale i mnoho dalších zajímavých historických skutečností, je pak podrobně uvedeno na výstavě.

Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí více než 50 posluchačů. Velmi přínosné bylo, že se přednášky účastnili i potomci příslušníků finanční stráže, kteří přednášku několikráte doplnili zajímavý postřehy a osobními zkušenostmi. Bylo vidět, že téma posluchače zaujalo.

Můžeme tedy s klidným srdcem říci, že celá akce se líbila jak posluchačům, tak organisátorům. A ještě jednou upozorňujeme na výstavu o historii sboru finanční stráže, která v museu probíhá až do konce října tohoto roku.