Odhalení repliky hraničního orientačního sloupu v Severní ve Šluknovském výběžku

Jaroslav Beneš 03.10.2018

V neděli 30. září v 10 hodin byla odhalena replika hraničního orientačního sloupu na bývalém hraničním přechodu v Severní ve Šluknovském výběžku. Jedná se o nejseverněji položený hraniční orientační sloup v bývalém Československu.

Zásluhu na výrobě repliky a jejím umístění má především Klub českých turistů z Krásné Lípy v čele s panem Václavem Hiekem. Na výrobě sloupu, finančním zajištění a podpoře celé akce se výrazně podílela i firma EUROtopoz z Krásné Lípy, obec Lobendava a město Krásná Lípa. Celý projekt významně podpořila i naše mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské.

Slavnostní akt začal krátce po nedělní 10. hodině. Účast obecenstva byla vskutku velká, a to z obou stran státní hranice. Slavnostní odhalení začalo tóny naší státní hymny. Poté došlo na proslovy a zdravice. Svůj vztah k obnovenému sloupu, místu i naší historii vyjádřila paní starostka Lobendavy Lenka Hausdorfová, pan starosta Krásné Lípy Jan Kolář a senátor Ing. Zbyněk Linhart. Za naší jednotu promluvil br. Jaroslav Beneš, který seznámil přítomné s historií hraničních orientačních sloupů a dalšími historickými vazbami. Následné vlastní odhalení repliky sloupu provedli zástupci místní samosprávy a státní správy. Závěr celé slavnosti patřil hudební produkci a dále předání pamětních listů jednotlivcům i organizacím, kteří se na stavbě sloupu podíleli. Těší nás, že i naše jednota obdržela pamětní list na tuto sice rozsahem malou, avšak z hlediska společenského významnou událost.

Po skončení formální části programu se pokračovalo v neformální diskusi a fotografování. Počasí bylo chladné, ale díky občerstvení, které připravili turisté z Krásné Lípy, chlad ani příliš nevadil.

Nedaleko od místa odhalení repliky hraničního sloupu se nachází i nejsevernější bod našeho státu. Po skončení slavnostní akce ho navštívil br. Jaroslav Beneš, který u něj za jednotu položil květinu, stejně tak před tím položil květiny i k hraničnímu sloupu.

Celá akce byla velmi podařená a svým významem přesahuje hranice regionu. Přejme hraničnímu sloupu, tomuto symbolu našeho někdejšího Československa, delší život, než měl jeho originální předchůdce a ať se mu vyhne lidská hloupost, zloba a nenávist.