100 let od Rumburské vzpoury

Jiří Filip 11.06.2018

O víkendu ve dnech 19. a 20. května se řada členů Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi účastnila slavností věnovaných připomínce Rumburské vzpoury u příležitosti 100. výročí těchto událostí. O sobotním dnu jsme se tak brzy ráno vypravili na nádraží v Rumburku, kde byl pro zdejší občany již v předchozích dnech zpřístupněn Legiovlak. Část jeho posádky jsme tvořili v dopoledních hodinách, kdy jsme se tak stali součástí působivé bojové ukázky k 100. výročí boje u Zlatoustu. Rekonstrukce bojů se uskutečnila při trati na louce za železničním přejezdem k Dymníku a protivníky čs. legionářů byli ruští bolševici. Legiovlak tažený parní lokomotivou skýtal pro početné davy diváků jistě skvělou podívanou. Zvláště pak, když z něj po bolševické provokaci vyrazili desítky čs. legionářů do protiútoku. Stejně jako u Zlatoustu, i pod Dymníkem čs. legionáři zvítězili.

Část členů jednoty odjela po obědě do Hoškovic na Mladoboleslavsku na pietní akt u příležitosti zdejších obecních slavností k 100. výročí republiky a poté se opět vrátila do Rumburku na další bohatý slavnostní program, který vyvrcholil až ve večerních hodinách.

Na druhý den se bratři přesunuli do Nového Boru, kam přijely další posily z Mladé Boleslavi. Členům naší jednoty byl svěřen čestný úkol strážit prapor ČsOL. Slavnostní zahájení novoborských oslav proběhlo v dopoledních hodinách na zdejším nádraží, kde již stál i Legiovlak. Po projevech následovalo předání ocenění a tak obdržel i předseda Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi br. Tomáš Pilvousek pamětní medaili Rumburské vzpoury. Z nádraží následně vyšel průvod legionářů, spolků a dalších účastníků, který došel městem do zdejšího parku, kde byl připraven legionářský vojenský tábor. Zde br. Pilvousek za asistence dalších členů ČsOL provedl krátkou přednášku o čs. legionářích a jejich stejnokrojích pro přítomné obecenstvo. Po občerstvení následoval přesun na zdejší hřbitov, kde byl u hrobů popravených vzbouřenců proveden pietní akt. Při něm z pronesených projevů vynikal zvláště ten, se kterým vystoupil Dr. Ladislav Smejkal z českolipského muzea. Následně se přítomní přesunuli na místo popraviště, kde se uskutečnila poslední nedělní pieta za popravené a ve vězení zemřelé vzbouřence.

V odpoledních hodinách byla u budovy zdejší základní školy slavnostně odhalena busta československého prezidenta T. G. Masaryka. Hlavní projev k osobě Masarykově připadl Stanislavu Mottlovi, který ve své řeči mimo jiné vyzdvihnul dosavadní činnost předsedy Jednoty ČsOL v Novém Boru br. Josefa Doškáře. Právě jemu se tak podařilo v severních Čechách realizovat další pomník věnovaný osobě první hlavy státu samostatného Československa.

Nedlouho po návratu na novoborské nádraží následoval odjezd mladoboleslavské skupiny, která svou účastí podpořila hlavní oslavy Rumburské vzpoury u příležitosti tak významného jubilea.

Foto ČsOL a MěÚ Nový Bor