Oslavy konce války v Bakově nad Jizerou.

Martin Bradáč 25.05.2018

Tak, jako v jiných místech někdejší Československé republiky, připomněli si i v Bakově nad Jizerou dne 8. května 2018 73. výročí porážky nacistického Německa a vlastně i uhájení holé existence českého národa. Vzpomínka se, za účasti starosty Radima Šimáně a místostarosty Václava Grünwalda konala od 15:30 u pomníku obětem 2. světové války na bakovském hřbitově. Nechyběli zástupci veřejnosti, městské rady ani místních spolků, jako jsou baráčníci či příslušníci Sdružení dobrovolných hasičů, kteří zároveň vyčlenili dva ze svého středu coby čestnou stráž pomníku. Jako organizaci, udržující tradice účastníků 1. i 2. odboje, pozval starosta města na tuto akci i naši Jednotu. Ve stejnokrojích ruských legionářů se tak, jako stráž státního praporu a čestná stráž, dostavili bratři Pilvousek, M. Beneš, Koštejn, Růžička, Drábek a Sekáč, v civilní ústroji je pak doplnil bratr Bradáč. Krátká vzpomínka započala poněkud netradičně smutečním pochodem, který plynule přešel v položení věnců k pomníku. Po té se slova ujal starosta města, aby připomněl válečné události a hrdinství těch, kteří se dokázali postavit zlu a mnohdy v tomto boji obětovat i to nejcennější. A právě k uctění jejich památky vypálila čestná stráž naší Jednoty tři salvy, které se zároveň staly tečkou za touto vzpomínkovou akcí. Na tu se, ač je Bakov počtem obyvatel 10 krát menší než nedaleká Mladá Boleslav, dostavilo srovnatelné množství účastníků jako na dopolední akci boleslavskou.

Po skončení akce bratři ještě navštívili hrob maminky italského legionáře br. Aloise Štorcha, zajatého a popraveného Rakušany 5.7.1918. Poté již, v předpisovém tvaru šestičlenné stráže praporu, definitivně upustili půdu bakovského hřbitova.