Smržovka - Haisler

Pavel Koštejn 17.05.2018

Dne 5.května 2018 se nám díky vstřícnosti provozovatelů Muzea vojenské techniky ve Smržovce podařilo splnit jeden „klukovský“ sen a sice svézt br. plk. v.v. Josefa Haislera tankem. A ne tankem ledajakým, ale legendárním T-34/85. Právě s tímto strojem prováděl, koncem roku 1959, br. Haisler zkoušky a testy hlubokého brodění (přejezd vodního toku pod vodou po dně řeky). Nejen o těchto zkušenostech nám br. Haisler během návštěvy povyprávěl. Menším oříškem se ukázalo umístění br. Haislera do věže tanku, nicméně za pomoci žebříku a hrubé síly se dobrá věc podařila bez újmy na technice i zdraví posádky. Odměnou za naše úsilí nám byla jízda s tímto děsivě nádherným strojem a výraz nezměrného štěstí a radosti br. Haislera.

Jedinou skvrnkou na krásně strávených chvílích byla nehoda, která se přihodila majiteli muzea, br. Janouškovi. Ten nás v muzeu přátelsky přivítal, zevrubně nás seznámil s expozicemi a odběhl cosi pořešit na jednom z tanků. Následně z onoho tanku spadl tak „šikovně“, že byl preventivně odvezen záchrannou službou na vyšetření s podezřením na pohmožděnou páteř.

Děkujeme pracovníkům muzea za umožnění splnění jednoho snu a br. Janouškovi brzké uzdravení.