Vzpomínka na příslušníky domácího odboje v Mladé Boleslavi

Tomáš Pilvousek 04.04.2017

Mladá Boleslav se již po osmnácté stala dějištěm vzpomínkové akce, pořádané u příležitosti výročí okupace zbytku Česko-Slovenska v roce 1939. Tak jako v minulých letech, i letos událost zorganizovala mladoboleslavská Jednota Československé obce legionářské v prostoru před budovou bývalých kasáren na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. Ta je v Mladé Boleslavi symbolem druhoválečných událostí a připomíná zejména perzekuci boleslavských důstojníků z někdejšího Pěšího pluku 47.

Letošní vzpomínka byla v porovnání s předchozími přece jenom v něčem jiná. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy došlo k přesunu a renovaci pietního místa, které zdobí fasádu kasárenského objektu od 2. července roku 1947. V letošním roce bylo pietní místo v nové podobě vůbec poprvé představeno veřejnosti.

Hlavní program, naplánovaný na středu 15. března, zahájily již od ranních hodin exkurze studentů mladoboleslavských středních škol. Členové jednoty v dobových stejnokrojích žákům představili dějiny budovy, připomněli březnové události i vznik odbojové skupiny Obrana národa. Většina studentů si se zájmem prohlédla nejen dobové fotografie, ale i panelovou výstavu zaměřenou na počátky odboje na Mladoboleslavsku. V průběhu celého dne informační stánek a veřejnou prezentaci navštívilo přes 300 studentů a další desítky občanů města.

Hlavní vzpomínkový ceremoniál, pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou České republiky, byl zahájen v 16 hodin produkcí dechového orchestru Škoda. Následovaly tradiční nahrávky vyhlášení zářijové mobilizace i vystoupení presidenta Dr. Emila Háchy. Po nastoupení historických jednotek s prapory pozdravil setkání předseda mladoboleslavské jednoty br. Tomáš Pilvousek. Tajemník jednoty br. Jan Juřena v následném projevu připomněl dějiny objektu kasáren i základní historické mezníky. Ponurou atmosféru doby dokreslila četba vzpomínky na tragickou smrt mjr. pěch. Josefa Frymla v podání br. Martina Bradáče i symbolické čtení jmen umučených a popravených mužů i žen z regionu.

Vzácnými hosty celé akce byli předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček, náčelník generálního štábu Armády České republiky arm. gen. Josef Bečvář. Přítomni byli i místopředsedové ČsOL a váleční veteráni br. Tichomír Mirkovič, Václav Kuchynka a Emil Boček. Na akci dorazili také zástupci vedení města Mladá Boleslav náměstkové primátora Jiří Bouška, Michal Kopal a Daniel Marek.

Občany města ve své zdravici nejprve pozdravil místopředseda Československé obce legionářské br. brig. generál Emil Boček. Předseda sněmovny PČR Jan Hamáček ve svém projevu připomněl trojici důstojníků – mjr. Josefa Frymla, škpt. Jana Víta a škpt. Stanislava Ulricha, kteří byli v Mladé Boleslavi vězněni a umučeni a vyzdvihl jejich odkaz do dnešních dní. Generál Bečvář zdůraznil legionářské i odbojářské tradice z druhé světové války, k nimž se současná armáda hrdě hlásí.

Závěrem vzpomínkového odpoledne zazněly tóny slovenské a české státní hymny.

Mladoboleslavská připomínka mužů a žen nejen z Pojizeří se stala důležitou společenskou událostí ve městě a každoročně láká i mnohé návštěvníky z dalekého okolí. Odkaz a postoje těchto významných předků jsou tak, jak věří i členové mladoboleslavské jednoty, uchovávány i pro soudobou společnost.