„Mobilizace ve fotografii“, nová kniha člena naší jednoty

Jaroslav Beneš 07.05.2018

V těchto dnech se dostává na trh nová kniha z vydavatelství Extra Publishing, na jejímž vzniku se podílel i člen naší jednoty br. Jaroslav Beneš. Jedná se publikaci Jiřího Suchánka a Jaroslava Beneše „Mobilizace ve fotografii, Armáda a stráž obrany státu v letech 1938–1939“.

Kniha obsahuje více jak 300 často unikátních a dosud nepublikovaných snímků a částečně i dobových dokumentů a čtenáře přenese do let 1938–1939, do období odhodlání a zrady. Publikace nejširší čtenářské obci jednoduchou a názornou formou přibližuje obrovské odhodlání vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže k obraně ohrožené vlasti, odhodlání k obraně našeho Československa. Úvodní textová část publikace přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o modernizaci čs. armády a vybudování pevnostního systému i úkoly jednotlivých bezpečnostních složek. Stejně tak v ní najdete vylíčeny i všechny hlavní události, které předznamenaly zánik první a posléze také i druhé republiky: mimořádná květnová opatření, řádění Sudetoněmeckého Freikorpsu v pohraničních oblastech, zářijovou mobilizaci i prudké střety na Slovensku a zejména Podkarpatské Rusi.

Hlavní část knihy je pak koncipována jako fotokronika, v níž jsou materiály uspořádány chronologicky od jara 1938 až do března 1939 a čtenáře zavedou do všech koutů tehdejšího Československa. Čtenáři publikace navštíví polní postavení armády i Stráže obrany státu, lehké i těžké opevnění stejně tak jako místa krvavých bojů. A to vše s co možná nejpodrobnějším popisem zobrazených míst či událostí.

Zachytit atmosféru roku 1938 pomocí slov je velmi obtížné, neřkuli nemožné, a i proto se autoři rozhodli učinit tak především pomocí dobových fotografií a příběhů, které se k nim váží. Snažili se přitom vybrat co nejvíce snímků, které ilustrují něco, co si dnes už většina z nás dokáže jen stěží představit – totiž upřímnou lásku obyvatel k jejich rodné zemi, ke svobodě a demokracii. V roce 1938 byli na hranicích lidé, kteří naše demokratické Československo skutečně milovali a byli pro ně ochotni k obětem nejvyšším. Žili tenkrát mnozí, pro které platili i hodnoty jiné, než jen materiální zisk, osobní prospěch a sobectví. Ač se to dnes, v době našeho členství v Evropské unii, může leckterému postmodernímu intelektuálovi či multikulturnímu humanistovi zdát směšné, či dokonce nacionalistické, české, či československé dějiny a historická zkušenost z roku 1938 mají smysl. Bohužel mají i v lecčems širší přenosnost na soudobou Evropu. Vždyť ta má na své mapě takové země, jako je Kosovo, Makedonie či Kypr a stejně tak má i dnes opatrnické mírotvorce, jako byli kdysi pánové Daladier či Chamberlein. Mohlo by se tehdejší celoevropské selhání opakovat i dnes? A proto, aby se ostudná historie již neopakovala, nesmíme na ni zapomínat. I z tohoto důvodu je předkládaná kniha přínosná.

Knihu je dostupná u všech běžných knihkupců, nebo ji lze objednat například zde: Extra publishing: Mobilizace ve fotografii