Po trase pochodu smrti

Jaroslav Beneš 21.03.2018

V neděli 18. března prošel Mladou Boleslaví pochod Lidických žen. Tento pochod připomíná pochody smrti, které prošly Mladou Boleslaví na sklonku války. V lednu 1945 bylo vyhnáno na pochod smrti 60–70.000 válečných zajatců z nacistických táborů a továren Horního Slezska. V únoru a březnu procházely tyto nekonečné kolony pochodů smrti také Mladoboleslavskem. Pochod, který organizovaly Lidické ženy v čele s paní Milenou Městeckou vyšel v Mladé Boleslavi z Nového hřbitova a přes město, Štěpánku a Dubce směřoval k pomníčku Mileny Hážové, kam došel krátce před polednem. U pomníčku čekali na pochod i zástupci mladoboleslavské jednoty ČsOL. Všichni si společně pak připomněli zastřelení 13-leté Milenky Hážové německou SS stráží pochodu smrti. Pohřební průvod z Podchlumí na nový hřbitov se pak stal v březnu 1945 malou protinacistickou demonstrací. Pomníček, který byl dlouhá léta v dezolátním stavu, byl naštěstí, po delším boji s magistrátem města, alespoň částečně opraven.

Pochod pak dále směřoval přes Čejetičky, Krnsko a Jizerní Vtelno do Chotětova, kde na hřbitově, u hrobu válečných zajatců byl zakončen. Podobné akce jsou v dnešní době velmi žádoucí, na historii nesmíme zapomínat a nesmíme dopustit její překrucování. Vzhledem k dnešnímu mrazivému počasí patří všem účastník můj největší obdiv.