Oslavy 168. výročí narození T. G. Masaryka

Jakub Mikolášek 21.03.2018

Ve středu 7. března 2018 tomu bylo již 168 let od narození T. G. Masaryka. Tohoto velikána našich novodobých dějin si naše Jednota tradičně připomíná u jeho sochy v Dobrovici. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.

Akci organizovala Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městem Dobrovice. Moderátorem programu byl starosta Dobrovice p. Tomáš Sedláček, který přivítal přítomné a následně vyzval k projevu zástupce naší Jednoty. Br. Jaromír Jermář zajímavě hovořil o životě T. G. Masaryka, zatímco br. Tomáš Pilvousek se zaměřil 1. prezidenta ČSR ve vztahu k československým legiím. Na závěr svého projevu br. Pilvousek přednesl poutavou vzpomínku gen. Antonína Mikuláše Číly, který si s dalšími legionáři po celý život připomínal památku T. G. Masaryka u jeho hrobu v Lánech, i navzdory překážkám kladených komunistickým režimem. To jen podtrhlo silné sepětí T. G. Masaryka a čs. legií. Během oslavy došlo k položení květinových darů a zazněla píseň „Ach synku, synku“. Akce byla zakončena tóny československé státní hymny.

Celému aktu byli přítomni členové mladoboleslavské Jednoty ČsOL a KVH Nymburk v historických stejnokrojích, spolu se zástupci místních baráčníků.