Pocta padlým legionářům v Pugačevě

Tomáš Pilvousek 28.04.2017

Ve dnech 5.–7. dubna 2017 navštívili zástupci Ministerstva obrany České republiky a Československé obce legionářské několik míst úzce spjatých s činností československých vojenských jednotek v první i druhé světové válce. Část delegace byla vyslána do města Pugačeva (dříve Nikolajevsk), aby si připomněla události z léta roku 1918.

Těžké boje na nikolajevské frontě mezi Samarou a městem Nikolajevsk probíhaly od obsazení Samary v červnu roku 1918. Samotné město Nikolajevsk obsadili českoslovenští legionáři za vysokých ztrát až 20. srpna 1918, ovšem již druhý den muselo být pod silným tlakem bolševiků město opuštěno. Proti legionářům stála přesila elitních bolševických útvarů.

Ve městě Pugačev byl dne 19. května 2012 péčí Ministerstva obrany ČR odhalen památník se 186 jmény padlých československých legionářů. Mezi nimi najdeme i dva padlé z regionu Mladoboleslavska. Byl jím krejčí Josef Sita z Jabkenic a kolář Josef Řídka z Kbelu.

Josef Sita se narodil 7. února 1884 a již od mládí byl členem Sokola. Po vypuknutí války narukoval k 10. zeměbraneckému pluku v Mladé Boleslavi. Po přihlášení do čs. legií sloužil u 1. čs. střeleckého pluku a zúčastnil se bojů u Zborova. Josef Sita padl při ústupu z Nikolajevska u Livenky 8. září 1918.

Josef Řídka se narodil 16. června. Na frontu první světové války narukoval v rámci 36. pěšího pluku. Zajat byl při známém přepadu pluku u Sienawi v květnu 1915. Do legií Josef Řídka vstoupil 6. května 1916 a sloužil u 1. čs. střeleckého pluku. Padl na nikolajevské frontě 1. září 1918.