Ohlédnutí za výstavou o květnových událostech roku 1945 na Mladoboleslavsku

Jan Juřena 13.01.2018

V roce 2015 si občané republiky připomínali 70 let od ukončení 2. světové války a nejinak tomu bylo i na Mladoboleslavsku. Region středního Pojizeří si však v rámci ukončení bojů za národní svobodu připomínal i výročí tragického náletu zejména na Mladou Boleslav, který proběhl v samotných posledních dnech války. Mladoboleslavští legionáři se ve spolupráci s Muzeum Mladoboleslavska rozhodli uspořádat výstavu, která by se této problematice věnovala. Výstava se uskutečnila v prostorách muzea ve dnech 21. dubna–14. června 2015. Členové mladoboleslavské jednoty při přípravě výstavy zúročili letitý výzkum tématu i nová zjištění vojenských a leteckých historiků. Návštěvníci se tak dověděli o ozbrojeném odporu povstalců a květnové situaci ve města, ale také o důvodech, které vedly sovětské velení k osudovému rozhodnutí bombardovat dopravní uzly na sever od Prahy. Na výstavě byly k vidění rovněž desítky dobových fotografií, historické dokumenty a exponáty, řada „dobových“ figurín i diorámata. Součástí vernisáže byla i přednáška br. Jiřího Filipa na dané téma.

Boleslavský deník: Bomby rvaly Boleslav na kusy, ukazuje výstava o náletu