Vzpomínka na umučené důstojníky z odbojové organizace Obrana národa

Tomáš Pilvousek 15.03.2024

Za účasti vedení Středočeského kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou, zástupců Armády ČR a Statutárního města Mladá Boleslavi, ale i celé řady spolků i početné návštěvy nejenom občanů Mladé Boleslavi si Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi připomněla tragické 85. výročí okupace Čech, Moravy a Slezska.

Březnová okupace a s tím spojená konečná likvidace Československa nacistickým režimem patří mezi nejtragičtější období českých národních dějin. Vstup německého vojska do Čech, Moravy a Slezska předznamenal nebývalý zápas o znovuzískání vlastní svobody, a to za cenu velkých obětí. Připomínka známých i těch méně známých bojovníků za národní svobodu, ale i apel současné generaci o tom, že agresi se nevyplácí ustupovat byl hlavním poselstvím setkání před budovou bývalých kasáren na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. Zazněl nejenom z důstojně připraveného programu, ale odrážel se také ve slovech všech hlavních řečníků – hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové a poslance PČR pana Ondřeje Lochmana.

Slavnostní shromáždění zahájil tradičně nástup česných jednotek s prapory. Kromě domácích praporů se vzpomínky zúčastnili i zástupci Roty Nazdar, Klubu vojenské historie z Muzea na Kočičáku u Chomutova, bratři z Nymburska a mnozí další. Kromě symbolického položení květin program doplnilo čtení vzpomínek a dobové znělky, které umocnily atmosféru výročí. Celou vzpomínkou doprovázel podnikový orchestr Škoda Auto.

V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout i účast potomků a pozůstalých po důstojnících a odbojářích. I letos se vzpomínkového setkání zúčastnily rodiny po Mjr. Josefu Frymlovi, škpt. Stanislav Ullrichovi i Jaroslavu Šámalovi.

Děkujeme touto cestou za podporu při organizaci více než 20letého tradičního setkání Statutárnímu městu Mladá Boleslav, Ministerstvu Obrany ČR a dalším partnerům. Těšíme se při přípravách v příštím roce.