Mladí skauti se stali hrdiny odboje

Tomáš Pilvousek 17.12.2023

Vžít se do role příslušníků odboje a alespoň formou branné hry si vyzkoušet, jak nelehký byl život během tzv. Protektorátu Čechy a Morava si vyzkoušely děti z 8. oddílu vodních skautů v Mladé Boleslavi.

Tematickou brannou hru pro ně připravili členové mladoboleslavské Československé obce legionářské. Hlavní motivací a cílem hry bylo děti vtáhnout do role příslušníků domácího odboje a formou několika stanovišť si projít pomyslně dějinami druhé světové války v Mladé Boleslavi.

A tak je po brzkém ranním budíčku přivítaly znělky oznamující okupaci zbytku českých zemí a vznik protektorátu. Již v 6 hodin ráno vyrazila ještě za tmy první skupina se záměrem vyhledat roznětovou hlídku střežící most přes řeku Jizeru. Děti zde obdržely pokyny a úkoly k další misi a zejména složily přísahu zavazující k práci pro domácí odboj.

Další kroky směřovaly na boleslavské hlavní nádraží, kde již číhalo nebezpečí v podobě německé tajné policie a protektorátní policie. Šacování a agresivní chování pořádkové policie děti zvládly a všem skupinám se podařilo vyhledat i další kontakt – agenta A54. K další cestě obdržely skupiny šifry, kódovací klíče a pokyny k plnění dalšího poslání.

Skutečně horké chvíle čekaly na děti v lesoparku na Štěpánce. Úkolem bylo ukrýt arzenál zbraní připravovaný pro případné povstání proti okupantům a zároveň opět uniknout slídícímu gestapu. I tento úkol byl splněn všemi skupinkami.

Jednou z dalších zastávek byl objekt kasáren na Jičínské třídě. Děti se zde seznámily s osudy příslušníku Obrany národa a předaly k odvysílání do Londýna všechny šifry. Tím se posunuly dále v čase a opustily rok 1941.

Nedaleko osady Podchlumí se děti prakticky seznámily s příběhem mjr. četnictva Jaroslavem Linajem, obětí represí po útoku na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha v roce 1942. Po této události se jednotlivé skupiny dětí opět posouvaly v čase. Nyní ke sklonku války, kdy bylo nutné vyhledat skrývající se uprchlíky z pochodů smrti, které Pojizeřím také proudily.

Zbídačelou skupinu sovětských, britských, ale i civilních uprchlíků se podařilo najít a podpořit stravou.

Závěr války se přiblížil, a tak poslední symbolické stanoviště bylo střelecké – střílelo se ze vzduchových pušek a airsoftového kulometu. Úplnou tečkou pak byly společné fotografie s artefakty, které se podařilo po celou dobu naší „jednodenní“ války uschovat – státní a skautské vlajky a prapory.

Závěrem jménem organizátorů děkujeme za příkladné vedení skautskému vedení a dětem za jejich neuvěřitelný zápal do hry.

Věříme, že se nám podařilo jim touto cestou předat znalosti a především hodnoty, ve jménu nichž se stovky a tisíce lidí zapojily do boje za obnovu lidskosti a svobody v letech druhé světové války