Piety padlým na Trutnovsku 1938 - 2023

Jiří Kratochvíl 09.10.2023

Letos uplynulo již 85 let od tragických událostí září roku 1938. Po Hitlerově projevu dne 12. září 1938 vypuklo henleinovské povstání, které si vyžádalo první padlé obránce Československa. Další vlna násilí šířeného hnědým morem nastala 17. září. Toho dne vznikl Sudetoněmecký freikorps (SdFK), teroristická organizace, jejíž cílem byla destabilizace Čs. republiky. Řádění SdFK přineslo další ztráty na životech čs. hraničářů. V úseku 34. hraniční oblasti (vyšší jednotky v systému zajištění hranic, jejíž působnost sahala od Náchoda po Harrachov) padlo pět hraničářů: Vojín v záloze Karel Beneš, strážmistr četnictva Eduard Šiman, vojín Josef Beran, dozorce finanční stráže František Opočenský a vojín Daniel Balla. Členové naší jednoty uctili památku padlých hraničářů z Krkonoš a Trutnovska v neděli 8. října.