Mladoboleslavská stopa na pouti v Itálii

Tomáš Růžička 28.09.2023

U příležitosti 105. výročí bojů našich dobrovolníků na kótě Doss‘ Alto se ve dnech 21. 9. 2023 – 27. 9. 2023 konala vzpomínková pouť do italských oblastí Trentino a Benátsko.

Pouť byla pořádána Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, které pro tuto pouť poskytlo autobus. Součástí výpravy byli i tři členové naší mladoboleslavské jednoty, bratři Filip, Koštejn, Růžička a v doprovodném vozidle br. Sekáč.

Pouť již tradičně začínala v pozdních večerních hodinách před základnou Agentury služeb MO odkud po nástupu účastníků autobus nabral směr Plzeň, kde pár jednotlivců ještě přistoupilo. Po nočním překročení hranic u Rozvadova pak začala výprava ukusovat první zahraniční kilometry. Majestátní Alpy jsme projeli temnou nocí a v pátek brzy ráno po překročení Brennerského průsmyku jsme se octli v Itálii.

První den pouti byl ve znamení pošmourného a deštivého počasí, kdy již po ranní návštěvě muzea v Roveretu bylo jasné, že hlavní program dne a také celé pouti – výstup na Kótu 703 Doss‘ Alto di Nago, nebude možné pro nepříznivé počasí a stav terénu po deštích, uskutečnit. Místní Alpíni tedy ve spolupráci s příslušníky italské armády z 4° Reggimento Alpini Paracadutisti a zástupci města Nago-Torbole, zorganizovali náhradní program v podobě pietního aktu padlým Alpínům v Nagu. Následovalo společenské posezení s Alpíny na břehu Gardského jezera, které všem skýtalo úchvatné výhledy na vrcholky hor, tyčících se vysoko nad vodní hladinou.

Druhý den pouti jsme navštívili Osárium Castel Dante v Roveretu, kde jsme vykonali pietní akt a následně jsme se přesunuli k roveretskému Zvonu míru. Bratři Koštejn a Růžička s sebou také symbolicky přivezli fotografie svých předků, kteří se v řadách legionářů účastnili bojů na italské frontě. Následovaly návštěvy pomníků zajatých a popravených legionářů Josefa Sobotky, Aloise Štorcha a Leopolda Jeřábka, u nichž byly vykonány pietní akty. Poslední zastávkou dne byla obec Campi di Riva del Garda, kde jsme uctili památku pochovaných Rakousko-Uherských vojáků, z nichž mnoho pocházelo z Českých zemí. Místní Alpíni zde rovněž uspořádali přátelské posezení a občerstvení s poutníky.

Třetí den pouti se nesl ve znamení hlavního vzpomínkového pietního aktu ve městě Arco u Gardského jezera, na dohled od vrcholu Doss‘ Alto. Ceremonie začala v deset hodin slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následoval průchod městem pod prapory k soše sv. Václava, kde by rovněž vykonán vzpomínkový akt. Průvod následně pokračoval do olivovníkového háje pod skalami Coldori, kde před 105. lety došlo k popravě legionářů Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Šlégla a Václava Svobody, kteří byli zajati po bitvě na kótě Doss‘ Alto. Zde proběhl hlavní pietní akt za přítomností zástupců Československé obce legionářské, zástupce ministerstva obrany a velvyslance České republiky v Říme j. e. Jana Kohouta, starosty města Arco pana Alessandra Betty, místních Alpínů, pěveckého sboru Coro Arco a dalších místních představitelů. Následovalo opět vřelé a přátelské posezení s místními Alpíny.

Čtvrtý den jsme se přesunuli z okolí Gardského jezera dále do vnitrozemí do města Cittadella, kde jsme na místním hřbitově u centrálního pomníku uctili památku všech padlých, kdy mnoho ze zde pochovaných pocházelo z Českých zemí. V jednom ze šachtových hrobů je zde rovněž pochován legionář Antonín Lemberka, u jehož hrobu jsme rovněž vykonali krátký pietní akt. Následně se výprava přesunula k řece Piavě, kde jsme v obci Fossalta di Piave uctili památku legionáře Jana Čapka – jednoho ze zakladatelů Čs legií v Itálii, který nedaleko padl. Po přesunu do nedaleké obce San Dona di Piave jsme rovněž uctili památku zde popraveného legionáře Bedřicha Havleny. Posledním pietní akt tohoto dne se uskutečnil v obci Calvecchia, kde se nachází pamětní deska dalších pěti popravených legionářů, kteří byli zajati na frontě u řeky Piavy a byli polním soudem odsouzeni k trestu smrti za vlastizradu. Celý náročný den jsme následně zakončili v letovisku Lido di Jesolo, kde se naskytla příležitost okusit vody Jaderského moře ke zrelaxování a využít večera k menším nákupům a ochutnání italské kuchyně v místních restauračních zařízeních.

Pátý den pouti jsme zamířili na hřbitov v obci Follina v provinci Treviso, kde jsou mimo jiné pochováni čeští vojáci, kteří padli v řadách Rakousko-Uherské armády v bojích na řece Piavě. I zde jsme důstojně zavzpomínali pietním aktem na všechny padlé. Následně jsme se přesunuli do města Vittorio Veneto – města u nějž proběhlo poslední rozhodující střetnutí 1. světové války a prolomení Italské fronty. Ve městě jsme navštívili místní muzeum a Svatyni praporů, které slouží jako pietní místo smíření znesvářených národů.

Ve městě Connegliano jsme u pamětní desky v ulici Via Martiri Cecoslovachi (Ulice Československých Mučedníků) uctili památku patnácti legionářů, kteří zde byli 18. června 1918 popraveni. Další pietní vzpomínky za popravené legionáře následovaly v nedalekých obcích Collalto, Oderzo a Piavon. I zde jsme nakonec byli místními Alpíny vřele přijati a pohoštěni místními pochutinami a vínem.

Ve středu 27. 9. se legionářská pouť začala stáčet zpět k domovině. Cestou nazpět jsme navštívili městečko San Stino di Livenza u Benátek, kde se nachází pamětní deska legionářů Aloise Herziga a Františka Turpiše, kteří zde byli společně popraveni 19. června 1918. Poslední zastávkou pouti se stal hřbitov v Udine, kde jsme bez ohledu na barvu uniformy uctili památku stovek padlých Rakousko-Uherských vojáků, z nichž mnozí pocházeli z Českých zemí a Slovenska.

V pozdních večerních hodinách se pomyslný poutní kruh uzavřel před bránou základnou Agentury služeb MO a tím byla naše Italská výprava u konce. Zvláštní poděkování si zcela jistě zaslouží sestra Marcela Volfová a bratr Jiří Filip, kteří po celou dobu pouti vše obětavě koordinovali, bratr Ondřej Dürrer, jehož bravurní italština nás provázela celou poutí a stala se takřka nepostradatelnou a v neposlední řadě oběma řidičům za jejich mistrné řidičské umění, které nás i přes všudypřítomné serpentiny a úzké uličky vždy dovedlo bezpečně do cíle.

Zdroj Fotografií: ČsOL