Připomínky událostí roku 1938 na Frýdlantsku

Petr Hurt 21.09.2023

Sedm našich bratrů, z Jednoty Mladá Boleslav, se vydalo na pozvání hejtmana Libereckého kraje Martina Půty uctít památku několika vlastenců, kteří padli v září roku 1938 při obraně našich hranic.

První zastávkou, již v 8 hodin ráno, byl Hrádek nad Nisou. Sešli jsme se u pomníku, stojícího v místech, kde byl 16. září 1938 postřelen příslušník Stráže obrany státu Rudolf Zárybnický, který o den později v Liberecké nemocnici svému zranění podlehl. Všechny přítomné přivítal místostarosta obce. Piety se účastnil krajský hejtman, zástupci IZS (policie a hasičský záchranný sbor), krajské vojenské velitelství Liberec zastoupené podplukovnicí Horňákovou a členové jednot Čs. obce legionářské v České Lípě a Liberci. V tomto složení jsme poté absolvovali i následující vzpomínkové akce.

K pomníku Rudolfa Zárybnického dorazili také žáci devátých tříd místních škol. Pan místostarosta při svém projevu zmínil, že účast školáků, kteří tak mají možnost seznámit se s historickými událostmi, se stala již tradicí.

Po společném fotografování jsme měli poměrně dost času, protože další vzpomínková akce začínala až odpoledne ve 13 hodin. Ovšem vzhledem k tomu, že v našich řadách se nalézá bratr Jaroslav Beneš, který zná snad vše o Finanční stráži i dalších složkách Stráže obrany státu, měli jsme připraven „překlenovací“ program a postupně tak navštívili několik zajímavých míst v regionu.

Začali jsme v obci Vítkov u pomníku četníka, zavražděného roku 1854. Následovala zastávka v polích nedaleko Václavic, u bývalého hraničního přechodu do Německa. Poté jsme pokračovali do Višňové, k bývalému celnímu úřadu. Děti na zahradě višňovické mateřské školky jsme svými stejnokroji zaujali tak, že se s námi chtěly vyfotit. Jelikož jsme již tou dobou bojovali s pocity hladu, rozhodli jsme se zjistit informace o stravovacích možnostech na zdejším obecním úřadu. Paní úřednice při oslovení štábním strážmistrem četnictva Hurtem zůstala zahleděná s otevřenou pusou, načež hlesla: „Vy jste hezkej“. Po příchodu ostatních bratrů vyšel z kanceláře i pan starosta, a po krátkém rozhovoru jsme odcházeli s informací, že hospoda se otevírá až odpoledne.

Jeden ze zaměstnanců obecního úřadu nám otevřel malé muzeum, nalézající se v objektu bývalé márnice. Při odchodu nám doporučil výbornou vývařovnu na Frýdlantském vlakovém nádraží.

Po dobrém obědě jsme zamířili do Heřmanic u Frýdlantu, abychom uctili památku učitele Otakara Kodeše, který padl 22. září 1938 při obraně hranic. Účastníci byli přivítáni místním starostou. Bratr Jan Hnělička z jednoty v Liberci nám stručně přiblížil historii tohoto dne a poté byly položeny květiny k pamětní desce. Zde se k nám připojil také senátor Michael Canov.

Následoval přesun do Habartic, kde jsme společně zavzpomínali na těžké boje, odehrávající se 20. září 1938. Dozorce Finanční stráže Ladislav Krásný v jejich průběhu přišel nevratně o zrak. Mimo něj zde byli zraněni dozorce Jaroslav Nebeský a pomocní dozorci Jan Bednář a Leopold Sovják. O této události opět poutavě vyprávěl bratr Jan Hnělička. Po položení květin a vyslechnutí státní hymny jsme se, na pozvání pana starosty, přesunuli k místnímu obecnímu úřadu. Zde nám pan starosta ukázal vzácnou státní vlajku přímo z doby bojů v roce 1938. Vlajku obec získala do vlastnictví s cílem vystavit ji v prostorách obecního úřadu. Dostalo se nám té cti, vyfotit se s ní přímo u busty T. G. Masaryka.

Poslední zastávkou tohoto dne byla obec Srbská. 23. září 1938 tu v boji zahynuli Bohumil Hošek, Josef Vojta a Václav Čep. U jejich pomníku nás přivítal starosta obce. Po několika projevech byla památka padlých uctěna položením květin.

Celodenní putování, v jehož průběhu byla přihlížejícím rozdávána publikace „Bránili republiku“ z pera br. Hněličky, zakončili všichni zúčastnění neformální společnou večeří.

Vážíme si pozvání od pana hejtmana a děkujeme za skvělou organizaci a milé přijetí ve všech obcích, které jsme navštívili.

Zdroj fotografií: Filip Trdla