Rekonstrukce Kerenského ofenzivy

Tomáš Drábek 23.05.2017

Dne 13. května 2017 se členové mladoboleslavské jednoty bři. Pilvousek, Koštejn, Sekáč, Frič a Drábek zúčastnili rekonstrukce Kerenského ofenzivy. Akce se konala v Nymburce v parku Pod hradbami.

Po registraci v 9:00 byly dokončeny dobové tábory (někteří byli na místě i přes noc). Asi za hodinu se všichni stejnokrojovaní seřadili k pochodu městem. V trojřadu jsme za zpěvu písně "Okolo Hradce" dorazili k pomníku Mistra Jana Husa a padlých občanů města Nymburka. Zde všechny útvary nastoupily. Na jedné straně českoslovenští dobrovolci na Rusi spolu s kozáky, naproti nim poté Austrijáci a Prušáci. Po vyslechnutí krátkých projevů a položení květin pronesl pan farář z Husova sboru krátkou modlitbu za duše padlých ve válkách. Poté jsme již volněji a kratší cestou opět dorazili do parku na "bojiště", kde se pozvolna všichni začali připravovat na nastávající bitvu. Přípravy byly oživeny natáčením krátkého videa z polního obvaziště. Po vyslechnutí scénáře bitvy jsme se věnovali obědu a odpočinku. Ne tak ovšem naši pruští nepřátelé. Ti raději pochodovali a cvičili pořadovku.

Před bitvou se našim kulometcům bratřím Pilvouskovi a Koštejnovi podařilo po nadlidském úsilí zprovoznit našeho Maxima, upraveného na plyn. Ten odmítal jak pořádně střílet, tak šlehat plameny. Ač plameny nebyly nakonec skoro vidět, a střelba zněla podle bratra Chrousta spíše jako lámání dříví, povedlo se později bratřím kulometcům touto strojní puškou rozbít celou menší rojnici útočících Rakušáků. Bitva samotná začala asi ve 14 hodin. Moderátor akce nejprve představil všechny stejnokroje účastníků. Poté se zahájila ukázka bojů na Východní frontě v letech 1916–1917. Důraz byl kladen především na Kerenského ofenzivu a tudíž na bitvu u Zborova. Bylo možno však také zhlédnout agitaci bolševiků atd.

Celá ukázka trvala něco okolo hodiny. Zúčastnilo se jí asi 30 legionářů a kozáků proti 60 Rakušákům a Prušákům. Byly využity 2 obrněné automobily, asi 5 kulometů a jedno polní dělo. Po sklizení bojiště se někteří vydali do svých domovů, jiní zůstali, aby strávili noc po bitvě v bratrském veselí v táboře v nymburském parku.