Pochod k výročí ostrahy hranic

Tomáš Pilvousek 07.05.2023

Již za pár dní si připomeneme 85. výročí od výročí vyhlášení ostrahy hranic dne 20. května 1938. Na základě zpravodajských informací o přesunech nepřátelského vojska v Bavorsku a Sasku a z obavy od možného rakouského scénáře byla v odpoledních hodinách 20. května vyhlášená zpravodajská pohotovost. Následně byl heslem „Zborov“ povolán do činné služby 1. ročník I. zálohy, které navýšilo stav armády na 371 000 mužů. Jednotky Stráže obrany státu vytvořily první obranný sled. Poslední jednotky obsazovaly svá stanoviště v ranních hodinách 21. května.

Tuto dramatickou událost neklidného roku 1938 jsme si připomněli vzpomínkovým pochodem po části obranného úseku 1. roty Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“. Ten se nacházel v místě rozestavěné linie pohraničního opevnění mezi obcemi Babí a Zlatou Olešnicí na Trutnovsku. Pěší družstvo ve stejnokrojích příslušníků čs. branné moci prezentovali členové naší jednoty, Roty Nazdar, zs. a Muzea na Kočičáku.