Přednáška o historii Finanční stráže v Mostě

Jaroslav Beneš 26.12.2022

V pondělí 12. prosince 2022 se od 17 hodin uskutečnila v Mostě ve Studiu 3 Ponte Records přednáška o historii Finanční stráže. Ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže přednášel br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské.

Celý večer zahájila paní Eva Hladká z Mostecké Městské knihovny, která několika větami posluchače uvedl do tématu. Vlastní přednáška pak byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části byli posluchači seznámeni s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až ke tragickým událostem roku 1938. Předkládané informace, zajímavosti ze služby, ale i například humorné příběhy byly zaměřeny na Mostecko, Teplicko, Chomutovsko a okolí.

Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže na Mostecku, tedy s jednotlivými inspektoráty a odděleními finanční stráže.

Přednáška ovšem nebyla pouhým suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých a konkrétních příběhů z praktického života příslušníků sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v habsburské monarchii a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba výložkovou barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A posluchači se i dozvěděli, kdo to byli strnadi a kdo volavky anebo i to, že ne vše, co bučí v lese musí být kráva.

Přednášku, která trvala i s krátkou diskusí něco málo přes dvě hodiny, navštívilo asi 20 posluchačů. Nikdo z přítomných během té doby neusnul a tak jak posluchači, tak přednášející odcházeli spokojeni.