Přednáška o historii Stráže obrany státu v Kněžmostě

Jaroslav Beneš 29.10.2022

V sobotu 29. října 2022 se od 14 hodin uskutečnila v Kněžmostě přednáška o Stráži obrany státu. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské.

Po úvodním slovu pana Václava Honce, předsedy Spolku rodáků a přátel Kněžmostu, se slova ujal br. Beneš, který posluchače provedl celou historií Stráže obrany státu. Ozřejmil zapojení četnictva a finanční stráže do ostrahy státní hranice před zřízením Stráže obrany státu a seznámil i s důvody, které vedly v roce 1936 k založení SOS. Dále vysvětlil strukturu, úkoly a proces výstavby SOS, ozřejmil i její materiálové vybavení a výcvik. Zvláštní kapitolou přednášky pak byl popis nasazení SOS v letech 1938 a 1939 na státní hranici. Na konec v krátkosti seznámil br. Beneš posluchače i se Stráží obrany státu ve Slovenském státě a s plány o její znovuzřízení v poválečném Československu.

Přednáška rozhodně nebyla pouhým suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých a konkrétních příběhů z praktického života příslušníků sboru. Po skončení přednášky se ještě chvíli neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí kolem 20 posluchačů a jak posluchači, tak přednášející odcházeli spokojeni.

Sobotní odpoledne strávené v Kněžmostě lze hodnotit jednoznačně pozitivně a velký dík patří i organizátorům za skvělou přípravu přednášky i vzorný catering. Tak zas někdy v Kněžmostě neshledanou.