Přednáška o čs. legiích u baráčníků z Malé Bělé

Jakub Mikolášek 26.10.2017

Ve středu 4. října 2017 byli členové naší Jednoty pozváni na posvícenecké posezení Obce baráčníků Malá Bělá. Akci, za účasti cca 30 baráčnic a baráčníků, zahájil a moderoval rychtář Petr Hurt. Na úvod vystoupil starosta města Bakova nad Jizerou p. Radim Šimáně s aktualitami z místní samosprávy, následovalo vystoupení legionářů a dále beseda s divadelní ochotnicí Vlastou Bobkovou.

Legionáři si připravili přednášku o čs. legiích, kterou vyčerpávajícím způsobem odprezentoval br. Tomáš Pilvousek. Ostatní zúčastnění bratři (Koštejn, Mikolášek a Šíp) předvedli historické stejnokroje, přičemž k vidění byla i dobová výstroj a výzbroj. Za naše vystoupení jsme si vysloužili pohoštění, odměnu a poděkování místních baráčníků.

Obci baráčníků Malá Bělá děkujeme za pozvání a přejeme zdar jejich činnosti!