Vzpomínka na obránce hranic z roku 1938 v Dolní Světlé se blíží

Jaroslav Beneš 29.08.2022

V sobotu 1. října 2022 pořádá Jednota Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi již tradiční vzpomínku na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu, kteří v roce 1938 bránili hranice naší republiky. Každoroční vzpomínky se účastní mimo jiné zástupci Parlamentu ČR, zástupci státní správy i místní samosprávy, váleční veteráni a také rodinní příslušníci strážců našich hranic z roku 1938.

Program letošního setkání je obohacen o křest nové knihy „Finanční stráž ve fotografii“.

Slavnostní události se zájmem přihlíželo mnoho místních občanů, jakož i přespolních, včetně zástupců zastupitelstva a spolků. Organizátorům patří dík za uspořádání této poměrně skromné, ale o to více upřímné akce, jejíž příprava nebyla jistě jednoduchá. Rádi jsme se této slavnosti zúčastnili.

Vlastní vzpomínková akce proběhne v sobotu 1. října 2022 a bude mít, stejně jako v minulých letech, dvě části. Nejprve v 10:00 hodin proběhne z parkoviště u chaty Luž v Horní Světlé na Myslivnách společný výstup na vrchol Luže. Výstupu se zúčastní dobově odění příslušníci četnictva, policie, finanční stráže a armády. V rámci společného výstupu bude podán i historický výklad, který většinou přechází ve velmi zajímavou diskusi.

Druhá část programu začne ve 14 hodin u pomníku hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá–Waltersdorf. Pietním aktem za účasti Armády a Policie České republiky bude připomenut statečný boj našich otců a dědů za demokracii a svobodu. Na závěr celého aktu proběhne i křest nové knihy „Finanční stráž ve fotografii, Stezkami ochránců hranice 1842-1949.“

Pietní akt se koná u pomníku, který byl odhalen v roce 2003 a připomíná příslušníky Stráže obrany státu a jejich odhodlání a bojovat za svobodné Československo. Zcela konkrétně pomník připomíná boj o celní úřad, který se na tomto místě odehrál v září 1938.

Těšíme se na Vás.