Udělení čestného občanství plk. in memoriam Miroslavu Kredbovi

Jakub Mikolášek 21.06.2022

V sobotu 7. května přijala Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi pozvání na slavnostní událost v nedalekém Libichově. V předvečer Dne vítězství zde místní osadní výbor uspořádal setkání k připomenutí místního rodáka Miroslava Kredby, pozdějšího příslušníka zahraničního odboje, padnuvšího v řadách RAF dne 14. února 1942. U příležitosti 80. výročí jeho úmrtí bylo Zastupitelstvem města Dobrovice, na základě návrhu osadního výboru Libichov, přijato usnesení o udělení čestného občanství tomuto významnému rodákovi.

U libichovského pomníku padlým byli ve 14 hodin nastoupeni zástupci Armády České republiky se stráží památníku a státní vlajky, a dále členové Jednoty Čs. obce legionářské z Mladé Boleslavi se svým praporcem a zástupci dalších spolků v historických stejnokrojích. Nemohly samozřejmě chybět repliky i originál vycházkového stejnokroje RAF. Předseda osadního výboru Ing. Petr Cihelník pozdravil přítomné, kterými se zaplnila celá náves, a po vylíčení osudů Miroslava Kredby vysvětlil iniciativu, která vyvrcholila dnešním slavnostním dnem. Slova se ujal také místopředseda Čs. obce legionářské, a zároveň předseda naší mladoboleslavské Jednoty, Ing. Tomáš Pilvousek. Následovala slova starosty města Dobrovice, Mgr. Tomáše Sedláčka, který následně předal dekret čestného občanství potomkům po Miroslavu Kredbovi. Došlo k položení květinových darů k pomníku a na závěr slavnostního setkání zazněly tóny britské, slovenské a české hymny. Po nich ještě následoval symbolický přelet historických letadel Nadačního fondu „Letadlo Metoděje Vlacha“. Pro přítomné byla v budově osadního výboru připravena výstava, dokumentující život Miroslava Kredby a osudy našich letců v řadách RAF během 2. světové války.

Slavnostní události se zájmem přihlíželo mnoho místních občanů, jakož i přespolních, včetně zástupců zastupitelstva a spolků. Organizátorům patří dík za uspořádání této poměrně skromné, ale o to více upřímné akce, jejíž příprava nebyla jistě jednoduchá. Rádi jsme se této slavnosti zúčastnili.

Miroslav Kredba se narodil 29. ledna 1914 v Libichově. Před 2. světovou válkou sloužil u leteckého pluku 4 v Pardubicích. Po útěku z okupované vlasti se dostává přes Jugoslávii a Turecko do Francie, kde se účastní prvních bojových letů. Po pádu Francie se společně s dalšími letci přesouvá do Velké Británie, kde se dobrovolně přihlásil do služby ke královskému letectvu. Dne 12. července je začleněn do 310. stíhací perutě. Během bojových operací byl dvakrát sestřelen, z toho jednou těžce raněn, ale život si zachránil včasným opuštěním sestřeleného letounu. Osudným se mu stal však cvičný start jeho Spitfiru v ranních hodinách dne 14. února 1942 na letišti Perranporth. Z důvodu závady na podvozku se jeho letoun po startu stočil a zřítil se. Pohřeb se uskutečnil 18. února 1942 a pochován byl na hřbitově Camborne-Redruth, v St. Illogan. Kpt. Miroslav Kredba byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.