Slavnostní instalace pamětní desky praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka v trutnovském muzeu

Tomáš Pilvousek 15.05.2022

V dubnu roku 2020 se do veřejného prostoru dostala těžko uvěřitelná zpráva. Ve sklepeních Městského muzea v Jaroměři byl objeven původní bronzový odlitek pamětní desky praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, který byl odhalen 9. května roku 1936 v areálu Krkonošských kasáren v Trutnově. Nález cenného artefaktu tak oživil aktivitu Československé obce legionářské o znovuobnovení památníku v podkrkonošské metropoli.

Zatímco přípravy na slavnostní odhalení věrné repliky památníku nadále pokračují, byl originál pamětní desky v pátek 6. května, u příležitosti blížícího se 107. výročí bitvy v Artois slavnostně instalován v areálu Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Pamětní deska byla veřejnosti představena místostarostou města Trutnova Mgr. Tomášem Eichlerem a místopředsedou Československé obce legionářské br. Tomášem Pilvouskem. Čestnou stráž ve stejnokrojích příslušníků roty Nazdar a Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“ stáli členové Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi a Hradci Králové.

Po slavnostní instalaci následovala přednáška na téma „Padlým v Artois a historie památníku roty Nazdar v Trutnově“, kterou přednesl Tomáš Pilvousek. Posluchačům byl představen nejen osud legendární roty Nazdar na západním bojišti první světové války, ale také vznik, vývoj i zánik tradice této slavné jednotky v Trutnově.