III. Konference historiků cla, celnictví a finanční stráže

Jaroslav Beneš 12.04.2022

Ve dnech 8. až 10. dubna 2022 se v Horní Lipce, ve Školícím středisku Krajského úřadu Pardubice, uskutečnil již třetí ročník konference zájemců o historii finanční správy, celnictví a příbuzných oborů. Hlavním organizátorem akce byl opět Východočeský klub celních veteránů.

Konference se konala jako již tradičně v budově krajského školícího střediska, což je původní objekt oddělení finanční stráže v Horní Lipce. Třetí ročník konference byla svou úrovní celkově opět výše než předchozí, a to jak počtem přednášejících odborníků, tak úrovní jednotlivých příspěvků. A tento pozitivní trend lze očekávat i u dalších ročníků.

Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže na Trutnovsku, tedy s jednotlivými inspektoráty a odděleními finanční stráže.

Naší mladoboleslavskou jednotu zastupoval na konferenci br. Jaroslav Beneš. Jeho příspěvek o vzniku československé finanční stráže na Slovensku v letech 1918–1920 otevřel druhý přednáškový den. Jaroslav Beneš ve svém příspěvku seznámil přítomné s prakticky neznámými fakty o obsazování Slovenska finanční stráží a budování jejích struktur od listopadu 1918, o ohromných potížích s tím spojených a o způsobech jejich překonávání. Vzpomněl i pozdějšího vicepresidenta zemské finanční správy na Slovensku Jana Vencálka, otce zakladatele finanční stráže na Slovensku, který ji od listopadu 1918 vybudoval prakticky z ničeho.

Celou konferenci lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Byly utuženy staré kontakty a navázány nové. Všichni jsme se dozvěděli řadu nových informací. Podobná setkání jsou velmi přínosná, neboť amatérští zájemci i profesionální historici finanční správy, celnictví a finanční stráže nemají zatím mnoho příležitostí na setkávání, vzájemné se poznání a výměnu zkušeností a informací. Další ročníky právě proběhlé konference jsou tedy jedině žádoucí.