Přednáška o historii finanční stráže v Trutnově

Jaroslav Beneš 26.01.2022

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 se od 17 hodin uskutečnila v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově přednáška o Historii finanční stráže. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže.

Celý večer zahájil br. Ondřej Vašata, pracovník muzea, který několika větami posluchače uvedl do tématu. Vlastní přednáška pak byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části byli posluchači seznámeni s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až ke tragickým událostem roku 1938. Předkládané informace, zajímavosti ze služby, ale i například humorné příběhy byly zaměřeny na Trutnovsko a okolí.

Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže na Trutnovsku, tedy s jednotlivými inspektoráty a odděleními finanční stráže.

Přednáška ovšem nebyla pouhým suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých a konkrétních příběhů z praktického života příslušníků sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v habsburské monarchii a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba výložkovou barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A posluchači se i dozvěděli, kdo to byli strnadi a kdo volavky anebo i to, jak je důležité mít za deště pokropenou čepici.

V průběhu přednášky i po jejím skončení se neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí kolem 50 posluchačů. Přednáška s diskusí trvala celé dvě hodiny a jak posluchači, tak přednášející odcházeli spokojeni.

Myslím, že lze čtvrteční podvečer označit za příjemně strávený. Tak někdy v Trutnově na shledanou.