Poklona památce příslušníků čs. četnictva na Podkarpatské Rusi

Martin Krédl 11.01.2022

Bratr pplk. Martin Krédl v Koločavě uctil v posledních dnech roku 2021 památku příslušníků československého četnictva, kteří zemřeli před 100 lety na Podkarpatské Rusi při výkonu služby. V roce 2020 situace nedovolila vzpomenout italského legionáře, četníka na zkoušku Vojtěcha Kubína (narozen 19. února 1897), který byl zastřelen 24. října 1920. Ten má v Koločavě kenotaf a pochován byl v rodné Příbrami. Strážmistr Oldřich Hrabal byl zastřelen v Koločavě 16. května 1921. Narodil se před 126 lety, 1. ledna 1896. Oba činy jsou připisovány Olbrachtovu legendárnímu loupežníkovi Nikolu Šuhajovi. Oproti tomu strážmistr Josef Zelenka, jehož pomník je rovněž vedle dřevěného kostela v Koločavě, byl zastřelen 8. září 1925 údajně Vasilem Rošincem z blízkého Negrovce. Strážmistr Josef Hochman, který se narodil 25. února 1893, zemřel v Koločavě 14. ledna 1924 na infarkt.

Čest jejich památce