II. Konference historiků cla, celnictví a finanční stráže

Jaroslav Beneš 14.11.2021

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2021 se v Horní Lipce, ve Školícím středisku Krajského úřadu Pardubice, uskutečnila konference zájemců o historii finanční správy, celnictví a příbuzných oborů. Organizátorem akce byl opět Východočeský klub celních veteránů a celé setkání proběhlo pod záštitou hejtmana pardubického kraje JUDr. Martina Netolického.

Konference se konala v budově krajského školícího střediska, což je původní objekt oddělení finanční stráže v Horní Lipce. Účastníci konference byli v budově i ubytováni a bylo zde poskytováno i občerstvení. Obojí fungovalo naprosto výtečně.

Celá konference začala v pátek 12. listopadu, kdy probíhaly první přednášky. Přednáška bratra Beneše se zabývala hodnostním a stejnokrojovým vývojem finanční stráže v letech 1843 až 1918 (1920). Jedná se o téma i mezi odbornou veřejností téměř neznámé. Celá přednáška byla provázena bohatou obrazovou dokumentací, kresbami, výňatky z dobových předpisů či fotografiemi. Během přednášky se posluchači dověděli i dobové, neoficiální, zajímavosti ke stejnokrojům, jejich změnám, či zkušenosti a názory tehdejších strážců. Přednáška trvala více jak 1,5 hodiny a po ní se ještě rozpoutala diskuse.

Celou konferenci lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Byly utuženy staré kontakty a navázány nové. Všichni jsme se dozvěděli řadu nových informací. Podobná setkání jsou velmi přínosná, neboť amatérští zájemci i profesionální historici finanční správy, celnictví a finanční stráže nemají zatím mnoho příležitostí na setkávání, vzájemné se poznání a výměnu zkušeností a informací. Další ročníky právě proběhlé konference jsou tedy jedině žádoucí. Nad čím by bylo dobré se zamyslet je ale místo pořádání konference. Možná by bylo vhodné najít nějaké, pro širší veřejnost, dopravně dostupnější místo. Toto ovšem nic nemění na tom, že konferenci lze hodnotit jednoznačně kladně a nezbývá tak nic jiného, než se již velmi těšit a doufat v další ročník.