100 let československého dělostřelectva

Tomáš Pilvousek 01.10.2017

Pevnost Josefov se v sobotu 30. září otřásala pod výstřely kanónů a houfnic mnoha typů i konstrukcí. Akci zorganizovala Československá obec legionářská s podporou OS Rota Nazdar s cílem připomenout vznik samostatného československého dělostřelectva na podzim roku 1917.

Úspěch bitvy u Zborova umožnil nejenom rozsáhlé personální rozšíření československého vojska v Rusku, ale také poskytl možnost založit nové, specializované vojenské oddíly. Díky tomu byl počátkem září založen dělostřelecký oddíl spadající pod velení československé střelecké brigády. Dělostřelecký oddíl přijal čestný název „Husitský Jana Žižky z Trocnova“ a již v listopadu byl rozšířen na 1. čs. dělostřeleckou brigádu. Brigáda pak úspěšně zasáhla do bojů u Bachmač i v bojích na transsibiřské magistrále. Páteřní výzbroj tvořily především kanony vz. 02 ráže 76,2 mm, produkované zbrojovkou Putilovsk v Petrohradu.

Právě kanon vz. 02, ač nefunkční, se stal ústředním lákadlem pro návštěvníky. Vývoj československého dělostřelectva dále reprezentovala britská pětadvacetiliberní houfnice Ordonance QF 25-pounder Mk. II, šestiliberní kanon Ordonance QF 6-punder a sovětský kanon vz. 42 ráže 76,2 mm. Presentované zbraně pocházely ze sbírek soukromých sběratelů, Roty Nazdar i byly zapůjčeny Vojenským historickým ústavem v Praze.

Mladoboleslavskou jednotu na místě reprezentovali bratři Pilvousek a Koštejn ve stejnokrojích příslušníků čs. střelecké brigády v Rusku v roce 1917.