Přednáška na Liběchovském zámku

Jaroslav Beneš 27.10.2021

Na sobotu 9. října 2021 nás pozvali majitelé zámku v Liběchově, abychom zde uskutečnili přednášku o historii výstavby opevnění. V krásných zámeckých prostorách jsme se sešli v 15 hodin. Hlavní organizátor akce, paní arch. Bahníková na úvod stručně seznámila přítomné s historií zámku a se záměry rekonstrukce v dalších letech. Naši vlastní přednášku jsme rozdělili na dvě části. V první bloku seznámil br. Juřena přítomné posluchače s historií a problematikou výstavby československého předválečného opevnění se zaměřením na Liběchovskou příčku. Poté promluvil k přítomným br. Jaroslav Beneš jednak o problematice Finanční stráže a Stráže obrany státu a vztahu k Mělnicku a Liběchovsku, jednak o historii hraničního přechodu Liběchov – Vehlovice.

Majitelé zámku Liběchov se snaží zdevastovaný zámek obnovit a oživit. Což je velmi chvályhodné. A tomuto záměru měla alespoň trochu pomoci i naše přednáška. Moc rádi jsme ji zrealizovali, přičemž honorář jsme věnovali na výrobu repliky lva, který býval, a snad opět bude, na korouhvičce na věži zámku. Poděkování patří i kamarádům z Klubu přátel ČS. opevnění Roudnice nad Labem a Pevnostního musea v Sazené, kteří nás na přednášce navštívili a podpořili. V zámku se plánuje do budoucna i malá výstava o opevnění v okolí a počítá se i s rekonstrukcí řopíku v zámecké zahradě. Hledají se dobrovolníci a nadšenci, kteří by s tím pomohli. Pokud máte zájem, napište nám. V Liběchově je krásně a věříme, že bude ještě krásněji.