Přednáška o historii finanční stráže v Jiřetíně pod Jedlovou

Jaroslav Beneš 11.10.2021

V pátek 24. září 2021 od 17 hodin se uskutečnila v Obecním domě na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou přednáška o Historii finanční stráže se zaměřením na oblast Lužických hor a Šluknovského výběžku. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže.

Vlastní přednáška byla jako již tradičně rozdělena do tří hlavních částí. Nejprve byli posluchači seznámeni s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby habsburské monarchie až do definitivního zrušení sboru v roce 1949. Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Předkládané informace, zajímavosti ze služby, ale i například humorné příběhy byly zaměřeny na místní region. Závěrečný blok posluchače seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže v okolí Jiřetíně pod Jedlovou. Přednáška nebyla jen suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých a konkrétních příběhů z praktického života příslušníků sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v každé jednotlivé zemi habsburské monarchie a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba výložkovou barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A posluchači se i dozvěděli, kdo to byli strnadi a kdo volavky anebo i to, že ne vše, co bučí v lese jsou krávy :-)

V průběhu přednášky i po jejím skončení se neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí na 50 posluchačů. Přednáška s diskusí trvala celé dvě hodiny a jak posluchači, tak přednášející odcházeli spokojeni.

Myslím, že lze páteční podvečer v Jiřetíně označit za příjemně strávený. Tak někdy zase na shledanou.