Mezinárodní konference ČsOL „Nové začátky“

Tomáš Pilvousek 23.12.2020

"NOVÉ ZAČÁTKY" Tak zní název v pořadí již osmé mezinárodní konference, kterou uspořádala Československá obec legionářská a jejíž standardní průběh narušila v letošním roce pandemická situace. Dovolte nám prosím touto cestou představit konferenci v multimediální podobě a to ve formě videonahrávek jejích účastníků. Konference, tak jako v letech minulých, reflektuje zejména 100 let staré události. Tématem té letošní je tak problematika návratu posledních legionářů z Ruska. Připomíná nejenom technické aspekty návratu, okolnosti cesty legionářů kolem světa do svobodné vlasti, ale akcentuje i komplikace při integraci navrátilců do běžného života a s tím související vznik prvních legionářských organizací v nové republice. Konference se dotýká i domácí situace související s tzv. procesem unifikace čs. branné moci po první světové válce a to na příkladu vývoje stejnokrojů a výzbroje. Na konferenci vystupují i ruští historici, jejichž lokální přístup přispívá nejenom k novému poznání, ale do značné míry vnáší tolik potřebné světlo do dané problematiky přímo v Ruské federaci.

Na konferenci zazněly i dva příspěvky od členů naší jednoty. Bratr předseda představil počátky legionářských organizací v Mladé Boleslavi a br. Ondřej Vašata připomněl své pradědečky legionáře Josefa Baudyše, Františka Mizeru a Josefa Danihelku.

Konference byla připravena za významné podpory Ministerstva obrany ČR.

Záznam z konference je možné spustit na kanálu Youtube Československé obce legionářské.