Pocta hrdinům odboje v Pojizeří

Tomáš Pilvousek 08.11.2020

Prakticky od znovuobnovení jednoty v 90. letech se velká část našich aktivit zaměřuje na připomínky významných osobností z regionu, které se v letech nacistické okupace aktivně zapojili do národního odboje, a to jak na domácím poli, tak i v zahraniční armádě. V letošním roce nám pandemická situace znemožnila důstojně si připomenout nejenom výročí březnové okupace a činnost důstojnického sboru v odbojové organizaci Obrana národa, ale stejně tak náhradní termín ke dni válečných veteránů musel být z důvodu šíření nemoci Covid-19 zrušen.

Proto jsme přistoupili k alternativnímu způsobu připomenutí odkazu těchto výjimečných mužů i žen, a to formou individuálních osobních připomínek u hrobů, pomníků i pamětních míst v den nejvýznamnějšího státního svátku 28. října.

Několikačlenné skupiny jednoty navštívili v regionu desítky těchto míst. Nejpočetněji zastoupená byla místa v Mladé Boleslavi. Na městském tzv. Starém hřbitově jsme položili věnec a zapálili svíčku u hrobu vrchního ministerského komisaře ministerstva sociální a zdravotní správy a boleslavského pivovarníka Ivana Křikavy, který byl za činnost v odbojové organizaci Obrana národa popraven v berlínském Plötzensee 18. prosince 1942. Dalším zastavením byl hrob mechanika královského letectva RAF Jaroslava Libicha. Významnou osobností, pochovanou v Mladé Boleslavi je i plk. František Hieke-Stoj, který budoval zpravodajskou síť na Balkáně a po válce byl komunistickým režimem šikanován v Mladé Boleslavi. Další svíčka byla zapálena i na hrobě Rudolfa Štechy, který v našem městě představoval komunistickou linii protinacistického odboje a který byl v kasárenské budově umučen 17. dubna 1940. Nezapomněli jsme ani pplk. Adolfa Toupala, který byl mimo jiné v kontaktu i s legendárními „králi“ čs. odboje Josefem Mašínem, Josefem Balabánem. Adolfu Toupalovi se dařilo unikat gestapu až do ledna 1945, kdy byl zatčen a do konce války vězněn. Další významnou osobností boleslavského odboje byl i Karel René Misík, účastník bojů v severní Africe i Francii. Po válce pracoval jako správce národního podniku U Podvinců. V roce 1956 byl zatčen komunisty a ve vykonstruovaném procesu byl za údajnou velezradu obviněn k trestu 23 let těžkého žaláře. Celkové rehabilitace se mu dostalo až po roce 1989. Na Starém hřbitově jsme nemohli nevzpomenout ani někdejšího předsedu Jednoty a Mladoboleslavské župy a okresního velitele Obrany národa Josefa Botku. Poslední věnce na hřbitově byly položeny u hrobu advokáta Karla Meissnera, jehož vilu do konce války využívalo německé gestapo u k hrobu rodiny Šimáčkovi a pplk. Josefa Jarolímka. V neposlední řadě jsme si připomněli i našeho bývalého člena Jaroslava „Briťase“ Šámala, čestného občana města a účastníka domácího odboje proti nacismu.

Na Novém hřbitově naše kroky směřovali k hrobu nadporučíka letectva Jaroslava Stránského, který zahynul v září 1938 při pádu letounu četnické letecké hlídky na Radouči. A dále k pomníku obětem Heydrichiády v čele s mjr. četnictva Jaroslavem Linajem.

Na židovském hřbitově jsme pak uctili památku někdejšího pokladníka jednoty i župy Emila Federera, který byl pro svůj židovský původ zavražděn v koncentračním táboře a u symbolického kenotafu Jiřího Günsburga, který tragicky zahynul 3. dubna 1943 při polních střelbách v Fingringhoe Range v Anglii. Pochován je na hřbitově Ramsey-Parkeston v hrabství Essex.

Patrně nejznámějšího člena domácího odboje – mjr. Josefa Frymla jsme si připomněli na hřbitově ve Vinci, kde byl pochován poté, co byl bestiálně zavražděn v červnu 1940 v budově kasáren.

Na Bělsku si další skupina našich bratří připomněla slavného pilota, účastníka letecké soutěže v Curychu Jaroslava Šimka a Jindřicha Jilemnického, přednostu bělské železniční stanice. A v Hrdlořezích byla svíčka zapálena u desky pilota RAF Václava Tarantíka, který zahynul při operačním letu 13. července 1944.

V Klášteře Hradišti nad Jizerou jsme připomněli plk. Josefa Jáchyma, který byl popraven 19. března 1943 v Berlíně a Josefa Kočího, který zahynul při automobilové nehodě v severní Africe.

Na Bakovsku byly zapáleny svíčky u hrobu Václava Větvičky, člena bakovského sokola, umučeného v Osvětimi.

V neposlední řadě jsme navštívili i hrob plk. Jaroslava Bukvičky, legionáře, důstojníka meziválečné armády a čelního představitele odboje na Mladoboleslavsku a Turnovsku. V Malobratřicích zasvítila svíčka na počest Josefa Marka, hrdiny bojů v Tobruku, který padl 28. října 1944 u francouzského přístavu Dunkerque.

Věříme, že jsme i za současné a nelehké situace dokázali důstojně připomenout osobnosti, které v nejtěžších chvílích národa obstáli. A i my dnes s vírou doufáme, že nástrahy současného světa překonáme a příští rok nám již nebude nic bránit v navázání tradičních setkání u budovy kasáren.

Naši předci si naši pozornost zaslouží. Závěrem děkujeme za podporu i v těchto nelehkých chvílích Ministerstvu obrany ČR.