Cvičení kulometců 3. čs. střeleckého pluku

Tomáš Drábek 15.09.2020

V sobotu 20. června 2020 se několik členů naší jednoty zúčastnilo poměrně netradiční akce – kulometného cvičení spojeného s pochodem. Početná byla hlavně složka „mlaďáků“, zastoupená bratry Josefem Pulkrabem, Jiřím Drábkem, Lukášem Melníkem a Tomášem Drábkem. Skupinu měl během akce na povel br. Tomáš Pilvousek.

Celá akce byla založená na skutečné události z přelomu května a června roku 1919. Tehdy se dvě střelecké a jedna kulometná rota I. praporu 3. střeleckého pluku vydaly z Kansku na záchranu oddílu atamana Krasilnikova. Jednotce, která byla soustředěna ve vsi Christo-Roždestvenskoje, totiž hrozilo odříznutí bolševickými tlupami. Několikadenní operace však dopadla velice úspěšně. Za cenu jednoho raněného vojáka byli Krasilnikovovi muži zachráněni.

Pro naši soukromou rekonstrukci byl vybrán bratrem předsedou prostor Ralska. Akce byla původně koncipována jako vícedenní, nicméně z tohoto plánu sešlo. Důvodem bylo špatné počasí. Již od sobotního rána vydatně pršelo. Od nejhoršího nás sice zachránil neúmyslně opožděný start, nicméně už po pár kilometrech jsme byli značně promočení. Terén navíc nebyl místy dobře prostupný. Okolí říčky Ploučnice bylo podmáčené, a tak se zvlášť bratři J. Drábek a Pulkrab (kteří nesli rozložený kulomet), bořili do rozbahněné louky. Zvláště náročná byla místa, kde louka spíše připomínala bažinu.

I přes náročný terén se našlo hezké místo na oběd (jablka, chléb, sýr a špek). Došlo také na balení papirosek z bolševických letáků, vaření čaje, a dokonce na záchranu potopených vodáků. Na příhodném prostranství jsme si také oživili sestavovaní kulometu, manipulaci se zbraní a pohyb dle dobových příruček. Následně jsme se vrátili beze ztrát na východiště, odkud jsme se dopravil zpátky do Mladé Boleslavi. Tam byla večer akce následně podrobně zhodnocena.