Hraničáři opět v Krkonoších

Tomáš Pilvousek 06.09.2020

V sobotu 8. srpna se po zdárném ukončení veřejné prezentace Hraničáři z Krkonoš 1920–2020 vydala skupinka členů mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské a příslušníků spolku Rota Nazdar v historických stejnokrojích Hraničářského praporu 2 a Finanční stráže do nejvyšších partií Krkonoš.

Výstup byl zahájen v sobotním podvečeru ve Špindlerové Mlýně a Dlouhým dolem směřoval k horskému hotelu Výrovka, jehož bohatá vojenská minulost symbolicky dotvářela atmosféru celého podniku. V sedle pod Luční horou, na rozcestí historické Slezské cesty do Pece a cesty do Špindlerova Mlýna bývalo stanoviště Finanční stráže ještě za dob Rakousko-Uherska. V roce 1927 byla v těchto místech zahájena péčí Svazu čs. důstojníků stavba roubeného objektu, který nesl jméno po brig. generálu Františku Havlovi, předním iniciátoru projektu. Současně začalo Ministerstvo národní obrany v těsném sousedství Havlovy boudy realizovat vojenský srub Výrovka. Objekty získaly na důležitosti zejména v období přímého ohrožení státu v roce 1938 sousedním Německem. Od března 1938 byla v hřebenovém srubu umístěna prozatímní četnická stanice a od 8. července byl interiér budovy adaptován pro kasárenské využití. V srpnu 1938 se do něj pak nastěhovali vojáci 3. pěší roty a 4. kulometné roty Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“.

Po přenocování a zaslouženém odpočinku se druhý den vydala skupina, za četné pozornosti i dotazů turistů, do sedla mezi Luční a Studniční horou, kde se do současnosti nacházejí památky připomínající horečné přípravy na obranu republiky v roce 1938. Kromě pětice vybetonovaných objektů lehkého opevnění úseku H-1 (Luční hora) jsou k vidění i četná a v terénu dodnes patrná polní opevnění. Po vzpomínce na události konce třicátých let jsme sestoupili na Luční boudu a po nezbytném posilnění sestoupili úbočím Kozích hřbetů zpět do Špindlerova Mlýna.

Foto: Tomáš Pilvousek