Návštěva celního musea ve Vídni.

Jaroslav Beneš 10.08.2020

Ve středu 29. července 2020 navštívil člen naší jednoty, bratr Jaroslav Beneš, celnické muzeum ve Vídni. Protože se naše jednota věnuje, mimo jiné, i mapování historie finanční stráže, přinášíme o návštěvě vídeňského musea krátkou zprávu. Muzeum celní správy (Zollmuseum) sídlí přímo na celním úřadě ve Vídni a pro jeho návštěvu je nutné se předem objednat. Vzhledem k dobrým kontaktům s pracovníky bývalé Celní stráže (Zollwache), což byla v Rakousku po Velké válce nástupnická organizace finanční stráže, nebyla prohlídka musea žádný problém. Museum není příliš velké, v principu jde o tři místnosti a přilehlou část chodby. Vystavené předměty jsou však skutečně velmi zajímavé. Výborným průvodcem mi byl emeritní pracovník rakouské Zollwachy pan Erich Flucka, který má osobně běh musea na starosti. Nejzajímavější byla ta část musea, která ukazovala vývoj do roku 1918, tedy období bývalé společné monarchie. Sbírka z těchto starých časů před rokem 1918 zabírá jednu místnost a chodbu, ale pokud vím, jedná se o největší veřejně přístupnou sbírku svého druhu. Pro české návštěvníky je pak dále zajímavá i ta část musea, která se věnuje letům železné opony a jejímu pádu. Najdeme zde i pár nám velmi známých věcí, které však již naštěstí patří skutečně jen do musea.

V museu toho je opravdu mnoho zajímavého k vidění a přínosná a příjemná byla diskuse i s panem Fluckou. Nakonec jsem dostal i pár upomínkových předmětů rakouského spolkového ministerstva financí. Od příště nosím na akce jen jejich čepici :-)

Vážným zájemcům o historii finanční stráže a celní správy mohu návštěvu vídeňského celního musea vřele doporučiti.