Bratrské setkání s Jednotou Mělník

Tomáš Drábek 14.04.2020

Několik dní před 101. výročím vzniku samostatné Československé republiky se členové jednoty Mladá Boleslav zúčastnili specifické, avšak o to příjemnější akce. Nejednalo se o připomínku žádné významné události (ačkoliv se shodou okolností akce konala na 101. výročí sebevraždy plukovníka Švece), nebo o akci pro veřejnost. Akce byla pojata jako setkání a družba s jednotou Československé obce legionářské v Mělníku.

Setkání se konalo v Rodinném pivovaru Neumann v mělnickém Vtelně. V čase večeře se sešli zástupci obou jednot. Někteří i se svými drahými polovičkami. Tématem setkání byla Sibiřská anabáze, čemuž většina přítomných přizpůsobila svůj oděv.

V pivovaru byla pro setkání vyčleněna větší místnost. Po úvodních přátelských slovech na uvítanou bylo instalováno plátno a přišel čas na první přednášku večera. Za jednotu Mělník přednesl jeden z bratří pojednání o významu 28. října. Následovala poutavá debata. Po kratší přestávce došlo poté na druhou prezentaci s názvem „Čs. vojsko na Rusi během Sibiřské anabáze 1918–1920“. Prezentace naší jednoty byla pojata jako výběr zajímavých fotografií, ukazující Čechoslováky na Sibiři během bojových operací, trávení volného času (hudební produkce sport…), cestě do vlasti atd. I po této prezentaci následovala kratší diskuse.

Dalším bodem programu bylo čtení z dopisů a deníků legionáře-předka br. Neumanna z mělnické jednoty. K prohlédnutí byla i jeho velkoformátová fotografie.

Po zajímavém čtení byla ukončena oficiální část večera a přišel čas na večeři. Tu bratři ze spřátelené jednoty připravili podle originálních (100 let starých receptů). I nápoje byly stylově pojaté. Kromě rumu Legionář a Carské vodky bylo na čepu pivo Legionář, jehož slogan uvádí, že toto pivo „…porazí i bolševika!“ Bratry z Mladé Boleslavi však neporazilo!

Již během večeře došlo k opravdové družbě. S bratry z Mělníku jsme si velice dobře porozuměli. Nakonec všeobecné veselí trvalo do pozdního večera, kdy se členové naší jednoty museli vydat zpět do Mladé Boleslavi.

Za přípravu krásného večera a příjemnou společnost patří bratřím z jednoty Mělník velký dík!