Bitva v Hronské Dúbravě

Tomáš Drábek 14.04.2020

Dne 8. června 2019 se ve slovenské Hronské Dúbravě konala bojová ukázka, která publiku přiblížila střet mezi československým vojskem a maďarskými bolševiky z republiky rad. Ukázka se samozřejmě zakládala na skutečných bojích, které na Slovensku probíhaly právě před 100 lety. Akce se za jednotu Mladá Boleslav zúčastnili bratři Pilvousek (ve stejnokroji francouzského legionáře) a bratři Pulkrab a Drábek ve stejnokrojích čs. útočných oddílů z Itálie.

Ukázka byla velice zajímavá třeba z důvodu využití dělostřelectva na obou stranách. Na maďarské straně se jednalo o horský kanon vz. 1915. Československé legionáře a domácí vojsko v kolkovaných rakouských stejnokrojích naopak podporovala palba z polního děla vz. 1902 Putilov.

Bojová ukázka začala v půl druhé útokem Čechoslováků. Ačkoliv se útok setkal pouze s malým odporem (a přinesl tedy jisté územní zisky), následně museli čs. vojáci ustoupit masivnímu maďarskému protiútoku. Po krátkém příměří poté boje vypukly nanovo. Za pozoruhodných pyrotechnických efektů, střelby z ručních zbraní a kulometů, výbuchů ručních granátů a dalších zvuků bitvy Čechoslováci pomalu postupovali kupředu. Nakonec došlo ke zdrcující zteči, kdy byli Maďaři v boji muže proti muži buď pobiti, nebo zahnáni na útěk. Bohužel i trojice bratří z mladoboleslavské jednoty v boji „padla“. Po skončení ukázky došlo k nastoupení všech účinkujících a konečnému defilé.

Kromě samotné rekonstrukce bitvy nabízela letní akce spoustu dalšího zajímavého programu – např. ekumenickou bohoslužbu, křest deníku italského legionáře Josefa Dudka či možnost prohlídky pojízdné výstavy Legiovlaku.