Připomenutí 170. výročí narození T. G. Masaryka

Jakub Mikolášek 28.03.2020

V sobotu 7. března 2020 proběhly na mnoha místech České republiky vzpomínkové akce na T. G. Masaryka při příležitosti 170. výročí jeho narození. Předseda naší Jednoty br. Pilvousek se v dopoledních hodinách zúčastnil hlavního aktu u hrobu TGM v Lánech, kde zastupoval ČsOL.

Následně naše mladoboleslavská Jednota od 15 hodin uspořádala již tradiční připomenutí v našem regionu, a to u sochy pana prezidenta na Palackého náměstí v nedaleké Dobrovici. Přítomné přivítal starosta Dobrovice Mgr. Tomáš Sedláček, za naši Jednotu promluvil místopředseda br. Jiří Filip. Společně jsme vyslechli československou státní hymnu a položili květinové dary. Po ukončení vzpomínky členové naší Jednoty krátce poseděli v místní restauraci, což bylo naše poslední podobné setkání před vyhlášením nouzového stavu.

Ač setkání proběhlo tentokrát ve skromnější variantě bez doprovodného kulturního programu (s ohledem na víkend a jarní prázdniny), účast členů naší Jednoty, spolků (baráčníci, hasiči) a veřejnosti byla důstojná a za krásného slunného počasí se vzpomínka vydařila.