Vzpomínka na 15. březen 1939 v Mladé Boleslavi

Tomáš Pilvousek 28.03.2020

Pandemie onemocnění COVID-19 nekompromisně a citelně zasáhla do života každého z nás. Nejinak tomu bylo i v případě příprav a organizaci dlouholeté tradice vzpomínek pořádaných u příležitosti okupace Čech, Moravy a Slezska německou armádou 15. března roku 1939. Z důvodu postupně přijímaných vládních opatření k zastavení šíření onemocnění, byly přijaty organizačním týmem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi příslušné reakce, včetně konečného odvolání veřejnosti i účastníků.

Akce se tak oproti předchozím ročníkům musela redukovat pouze na symbolické položení květin k pamětní desce umístěné na budově někdejších kasáren boleslavské zeměbrany a Pěšího pluku 47. Společně se členy výboru jednoty položila k pamětní desce i květinu náměstkyně primátora města Mladá Boleslav paní Mgr. Kašpárková a zástupce roty Aktivních záloh Středočeského kraje pan poručík Weigl. Čestnou stráž pak tvořila dvojice mladoboleslavských legionářů ve stejnokrojích vojínů meziválečné československé armády. I přes značná rizika dorazil před budovu kasáren Otto Seidler s chotí, pamětník holocaustu a potomci po mjr. Josefu Frymlu.

Ačkoli soudobé události v mnohém přebily důstojné připomínky významného výročí, nesmíme dopustit, aby upadly natrvalo v zapomnění. Tragický 15. březen je pro nás nejenom mementem toho, jak snadno lze svobodu ztratit, ale také to, jak těžké a s jakým úsilím se nabývá zpět.

Závěrem si přejme, aby náš národ i současnou pandemii se ctí překonal a všichni si přejme pevné zdraví respekt a úctu těm, kteří s onemocněním bojují.